Lépjél be vagy regisztrálj!
E-mail cím:   Jelszó:   

 

Vezetőségi jegyzőkönyv 2016.12.27.

 

LŐRINTEI-TAVI

HORGÁSZEGYESÜLET
JEGYZŐKÖNYV

a Lőrintei-tavi Horgászegyesület vezetőségi üléséről


Készült: 2016. december 27-én, az egyesület hivatalos helyiségében 16 óra 00 perces kezdettel.


Jelen vannak: 9 fő (9 vezetőségi tag), melyhez 16 óra 25 perckor csatlakozott dr. Deák József elnök

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)Pákai Zoltán, az egyesület ügyvezető elnöke köszöntötte vezetőségi tagokat, majd ismertette a napirendi pontot.

Napirendi pontok:

 • 2017. évi egyesületi horgászrenddel kapcsolatos módosítások


A napirendi pontot a jelen lévők egyhangúlag elfogadták.


A korábban kiküldött tervezetet minden vezetőségi tag áttanulmányozta, arról kialakult álláspontja volt, mivel a tervezett változásokról korábban is többször volt már szó. A javaslatok figyelembe vételével, az alábbiak szerint született döntés a 2017-es horgászrenddel kapcsolatban.


Szavazásra tette a következő módosításokat:

 1. módosítás: Területi engedéllyel napi 5 db nemes hal vihető el az alábbiak szerint, békés halból egy fajból legfeljebb 3db ragadozó halból 2db valamint 5kg egyéb hal.  Szavazás eredménye: 9 igen - egyhangúlag


 1. módosítás: Területi engedéllyel, hetente (hétfőtől-vasárnapig) 12 db nemes hal, békés halból 8 db, ragadozóból 4 db, valamint 15 kg egyéb hal. Szavazás eredménye 9 igen - egyhangúlag


 1. módosítás: Területi engedéllyel évente 35 db nemes hal fogható. Szavazás eredménye: 9 igen - egyhangúlag


16 óra 25 perc - megérkezett dr. Deák József.


 1. módosítás: Azon halfajokra, amelyeknél a megengedett darabszám már kifogásra került, horgászni tilos. Szavazás eredménye: 10 igen - egyhangúlag


 1. módosítás: Gyerekhorgász az egyesület területi engedélyének birtokában egy úszós horgászkészséggel napi 2 kg, heti 6 kg, évi 15 kg egyéb halat (nem nemes halat) foghat, felügyelet mellett. Szavazás eredménye: 10 igen - egyhangúlag


 1. módosítás: A nemes halak mért súlyát közvetlenül a fogás után, a fogási naplóba kell beírni.


2017. évtől a mérleg és a pontymatrac általános használata kötelező. Szavazás eredménye: 10 igen - egyhangúlag


 1. módosítás: Az egyéb halak mért összsúlyát a horgászat befejeztével, a horgászhely elhagyása előtt a fogási naplóba kötelező beírni. Szavazás eredménye: 10 igen - egyhangúlag

 1. módosítás: Abba kell hagyni a horgászatot azon a helyen, ahol egymás után ötször méreten aluli, vagy kétszer nem fogható hal kerül a horogra. Ezt a pont törlésre javasoltuk, mivel nem ellenőrizhető. – Szavazás eredménye: 7 igen, 1 nem, 2 tartózkodás mellett ez a pont törlésre került.


 1. módosítás: A horgásztavainkat a padragi útról leágazó két bekötő úton lehet megközelíteni, illetve elhagyni. Tavainkon léki horgászat nem engedélyezett, valamint a jégen való csúszkálás, korcsolyázás tilos. Szavazás eredménye: 10 igen – egyhangúlag


 1. módosítás: Csónakhasználat - Saját csónak használata kizárólag bojlis horgászatra, a halőrrel történő előzetes bejelentést követően, korlátozott számban, a tó befogadó képességének függvényében lehetséges. Maximum 5 db saját csónak használata lehet egy időben engedélyezve! A csónakot a horgászat befejeztével el kell szállítani.


Ennél a pontnál konstruktív vita alakult ki. Dr. Deák József jelezte, saját csónak használata esetén tulajdonosi hozzájárulást is kell kérni az egyesületnek, melyet Pákai Zoltán ügyvezető elnök fog megtenni írásban. Szavazás eredménye: 10 igen - egyhangúlag, de tulajdonosi hozzájárulás is szükséges.


Csónak kiadás csak 16 éven felüli horgásznak lehet. Csónak használata a horgász saját felelősségére történik, melyet írásban is meg kell erősíteni minden használónak. Szavazás eredménye: 10 igen - egyhangúlag


 1. módosítás: Csónakból történő horgászat során a horgászat befejezte előtt partra evezni tilos. Az a horgász, aki a szereléket csónakkal vagy etetőhajóval juttatja be, hal elvitelére nem jogosult. Kivételt képez a harcsa horgászatra alkalmas szerelék (stupek) behordása. Szavazás eredménye: 10 igen - egyhangúlag


 1. módosítás: Jogfenntartói jogviszonyt választó horgász, az első évet követően horgászhelye elsőbbségi jogát elveszíti. Szavazás eredménye: 10 igen - egyhangúlag


 1. módosítás: A több napos vendéghorgászat esetén előzetes egyeztetés szükséges a horgászálláson elsőbbségi joggal rendelkezővel. Szavazás eredménye: 10 igen -egyhangúlag


 1. módosítás: Sátor, szélfogó ernyő használata a horgászat idejére engedélyezett. Szavazás eredménye: 10 igen - egyhangúlag


 1. módosítás: A devecseri oldalon a kialakított parkolóknál köteles parkolni minden gépjárművel érkező horgász. Szavazás eredménye: 10 - igen egyhangúlag


 1. módosítás: Ragadozó halak horgászata az ívási időszakra tekintettel február 1-től április 30-a között tilos, kivéve a harcsára történő horgászat, minimum 20 cm-es csalihallal, illetve puhatestű csalival. A vezetőség dönthet a tilalmak feloldásáról. Szavazás eredménye: 10 igen - egyhangúlag


 1. módosítás: Tilos elvinni a 65 cm-nél nagyobb csukát. Szavazás eredménye: 10 igen-egyhangúlag


Tilos elvinni a 140 cm-nél nagyobb harcsát. Szavazás eredménye: 10 igen - egyhangúlag


 1. módosítás: Indokolt esetben a vezetőség dönthet a tilalmak és a méretkorlátozás megváltoztatásáról . Szavazás eredménye: 10 igen - egyhangúlagMiután több hozzászólás, észrevétel nem volt, Dr. Deák József elnök az értekezletet 18 óra 10 perckor bezárta.K.m.f.Zsoldos Attila

jegyzőkönyvvezető

 

1