Lépjél be vagy regisztrálj!
E-mail cím:   Jelszó:   

 

Vezetőségi ülés jegyzőkönyv - 2017.02.16.

 

Szám: E/01/2017.02.16.JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: A Lőrintei-tavi Horgászegyesület 2017. február 16-án, 17 óra 00 perckor, az egyesület 8400 Ajka, Diófa u. 2/B. sz. alatti hivatalos irodai helyiségében megtartott vezetőségi ülésről.

 

Jelen vannak:                                  

dr. Deák József elnök                                               

Pákai Zoltán ügyvezető elnök                                  

Sass Gábor vezetőségi tag

Scheck Roland vezetőségi tag

Szikra Tibor vezetőségi tag

Doszpoth György vezetőségi tag

Ligetvári Attila vezetőségi tag

Havasi Balázs vezetőségi tag

Takács Attila vezetőségi tag

 

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Deák József elnök köszöntötte a vezetőségi tagokat, majd ismertette a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

           

1. Vezetőségi tagok feladatainak felosztása

2. Vegyes ügyek

 

1.      Vezetőségi tagok feladatainak felosztása

 

Dr. Deák József elnök az első napirendi pont keretében érdeklődött az egyesületi közgyűlésen György József Felügyelő Bizottság elnöke elmaradt beszámolója végett a további teendőkkel, a rendkívüli közgyűlés összehívásával kapcsolatban.

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök tájékoztatta a jelen lévőket, hogy telefonon felkereste a Fegyelmi Bizottság elnökét és tagjait, akik felé az volt a kérése, hogy záros határidőn belül tájékoztassák a vezetőséget tisztségük további ellátásával, esetleg attól való visszalépésükkel kapcsolatban. A Felügyelő Bizottság közgyűlési beszámolóját a Felügyelő Bizottság elkészítette, mely annak elnöke, György József által kerül aláírásra.

 

Elmondta, hogy Takács Miklós titkár visszalépésével elengedhetetlenné vált, hogy az egyesület alkalmazzon egy adminisztrátort, aki az irodai teendőket főállásban látja el. Ebből kifolyólag véleménye szerint a titkári tisztség betöltése a jövőben már nélkülözhető, akár meg is szüntethető, hisz amennyiben ez jogilag megoldható, nem lesz szükség új titkár választása végett rendkívüli közgyűlés összehívására. Ismertette az egyesületi Alapszabály  e témakörével foglalkozó 11.§ 5. pontjában leírtakat - „A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.” -, miszerint valószínűleg lehetőségük van a vezetőség általi új titkár kijelölésére is. Ezeken túl azonban véleménye szerint szükség lesz az Alapszabály módosítására, s azt követően a Választási Bizottság határozatlan ideig történő kijelölésére is. Ezt azzal indokolta, hogy ha a jövőben bárki vissza kíván lépni az általa betöltött tisztségből, akkor nem kell egy közgyűlést összehívni a választási bizottság felállítására, majd még egyet az új tisztségviselő megválasztásához is.

 

Dr. Deák József elnök elmondta, hogy az előreláthatólag márciusban megtartandó rendkívüli közgyűlés egyik napirendi pontja mindenképpen a Felügyelő Bizottság beszámolója lesz. Javasolta, hogy dr. Kaufman Gábor volt egyesületi ügyvezető elnök egy legközelebbi vezetőségi ülésre kapjon meghívást, hogy azon elmondhassa felvetéseit, ötleteit az egyesület működésével és a horgászrenddel kapcsolatosan.

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök ismertette az elkészített, 2016. évi Felügyelő Bizottsági közgyűlési beszámolót.

(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Szikra Tibor vezetőségi tag, tógazda tájékoztatta a jelen lévőket, hogy utána fog járni az idei évben szükségesen elvégzendő feladatoknak, hogy azok alapján elkészíthessék munkatervüket, s meghatározzák a vezetőségi tagok feladatát. A telepítési tervezet a tavalyi évek gyakorlata alapján fog kialakításra kerülni. Javasolta, hogy az idei évben megrendezésre kerülő első környezetvédelmi napon a vezetőségi tagok példát mutatva vegyenek részt. Az ezeken a napokon megjelenő horgásztársak munkáját egy családi, főzéssel összekötött nap keretében pedig honorálhatná az egyesület. Javasolta továbbá a vezetőség mérlegelőként történő aktív részvételét az egyesületi horgászversenyeken.

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök elmondta, hogy a titkári teendők ideiglenes végrehajtásával Zsoldos Attila vezetőségi tag lett megbízva, ezért az iroda közvetlen irányítása az ő kezébe került. A tó körüli teendőket Szikra Tibor vezetőségi tag, tógazda látja el.

 

2.      Vegyes ügyek

 

Dr. Deák József elnök ismertette az egyesületbe belépni szándékozókat, javaslatot tett a felvételi kérelmet benyújtó horgászok felvételére, akik a következők: Bolla Károly, Dudás Attila.

 

Dr. Deák József elnök szavazásra bocsájtotta Bolla Károly és Dudás Attila horgásztársak új tagként történő felvételét.

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták Bolla Károly és Dudás Attila horgásztársak új tagként történő felvételét.

 

 

Továbbá felhívta a figyelmet, hogy az idén környezetvédelmi díjként befizetett összegből a következő évben a tópart és annak környezete rendezéséhez szükséges anyagok (például murva, sóder, kavics, kő és egyebek) fognak megvásárlásra kerülni, azaz mindenképpen környezetvédelmi célokra lesz fordítva.

 

Miután több hozzászólás és észrevétel nem volt, megköszönte mindenkinek a részvételt és a vezetőségi ülést 18 óra 30 perckor bezárta.

 

 

k.m.f.

 

 

 

Szikra Brigitta

jegyzőkönyvvezető

 

 
 

1 | 2 | >