Lépjél be vagy regisztrálj!
E-mail cím:   Jelszó:   

 

Horgászrend vendéghorgászok részére 2018

 

LŐRINTEI-TAVI HORGÁSZEGYESÜLET HORGÁSZRENDJE

VENDÉGHORGÁSZOK RÉSZÉRE

2018

A Lőrintei víztározón horgászók kötelesek betartani a halászatról és horgászatról szóló 2013. évi CII. törvényben előírt, valamint a helyi horgászrendben megállapított szabályokat, fogási tilalmakat és korlátokat.

A horgász a napijegy megváltásával a horgászrendben foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja.

A tóparton, vízen és horgászhelyen kizárólag saját felelősségre lehet tartózkodni és horgászni. A Lőrintei-tavi Horgászegyesület a tavain, valamint a hozzájuk tartozó területeken bekövetkező balesetekért, megbetegedésekért, vagy anyagi károkért felelősséget nem vállal, és nem fedezi az azzal kapcsolatban felmerülő költségeket.

A halőrrel történt személyes, vagy telefonos egyeztetést követően helyfoglalásra is van lehetőség. Helyfoglalás esetén 50 % előleg megfizetése szükséges.  Fizetni lehetséges utalással az egyesület OTP banknál vezetett 11748038-20103088 számú bankszámlájára (közleményben a horgász nevével, horgászhely számával és a foglalás időtartamával), vagy a halőrnél készpénzben nyugta ellenében. Az előleg összegét a foglalást követő 1 héten belül szükséges befizetni/ utalni, ellenkező esetben a foglalást töröljük.

Foglalás lemondása: a foglalás kezdeti időpontja előtt számított 7 naptári napon kívül történő lemondás esetén a foglaló összege visszajár. 7 naptári napon belüli lemondás esetén az egyesületnek foglalót nem áll módjában visszafizetni.

Horgászati időpontok:

Január

ZÁRVA

Július

06.00-20.30

Február

08.00-16.00

Augusztus

06.00-20.00

Március

06.00-17.30

Szeptember

06.00-19.00

Április

06.00-19.30

Október

07.00-17.00

Május

06.00-20.30

November

07.00-16.00

Június

06.00-20.30

December

08.00-15.00


Felnőtt és ifjúsági napijegy ára: 4. 000 Ft

24 órás felnőtt és ifjúségi napijegy ára: 5.500 Ft

Éjszakai kiegészítő jegy ára (felnőtt és ifjúsági napijegy mellé, napkeltéig szól): 2.000 Ft

Gyermek napijegy: 1 500 Ft, gyermek sportjegy: díjmentes (hal elvitelére nem jogosít.)

FIGYELEM! A 30 CM FELETTI HALAKAT A HALŐRTANYÁHOZ ÉLVE KELL SZÁLLÍTANI, AZOK LEÖLÉSE CSAK A HALŐR ÁLTAL TÖRTÉNŐ SZERMREVÉTELEZÉS UTÁN ENGEDÉLYEZETT!

Éjszakai horgászatra április 01-től októbert 31-ig van lehetőség. 24 órás jegyet a táblázatban feltüntetett időpontig lehet váltani.

A napijegyes a halvédelmi megbízott által meghatározott helyen horgászhat.

Napijeggyel és 24 órás napijeggyel 2 db nemes hal (2 békés vagy 1 békés + 1 ragadozó), valamint 5 kg egyéb hal vihető el.

Gyermek napijeggyel 3 kg egyéb hal vihető el.

A Lőrintei víztározó nagy taván felnőtt horgász jelen horgászrend alapján 2 bottal, botonként 2 horoggal horgászhat. Ifjúsági kedvezményezett horgász 1 bottal, azon 1 horoggal horgászhat, de a fogási mennyiség és a napijegy ára megegyezik a felnőtt napijegyesével. 24 órás jeggyel is a napijegyes horgászok számára megállapított halmennyiség vihető el.

Gyermekhorgász a gyermek napijegy vagy sportjegy megváltását követően egy úszós vagy fenekező készséggel, azon egy horoggal kizárólag békés halra, felnőtt felügyelete mellett horgászhat.

Felnőtt horgász esetében a 2, ifjúsági kedvezményezett horgász esetében az 1 horgászkészség mellett csalihal fogására csalihalfogó háló (1m x 1m) használható, de harmadik horgászkészség vagy csalihalfogó varsa nem.

Horgásztavainkon a balinólom használata, a pilkerrel való horgászat, valamint „gereblyézés” céljára készült szerelék használata TILOS!

Ragadozó halra - harcsa kivételével - csalihallal kizárólag 1 ágú horoggal lehet horgászni!

Parti horgászat esetén a szerelék behajítása csak a tó tengelyvonalára merőlegesen (a gátakkal párhuzamosan) történhet, kivéve a két öblöt.

Horgászat megkezdése előtt, a meder feltérképezése, radarozása, illetve a bóják kihelyezése (horgászállásonként maximum 1 db merev szárú dőlő bója) engedélyezett a halőrrel történt egyeztetésnek megfelelően.

Távirányítású etetőhajó használata kizárólag etetésre engedélyezett.

Szereléket etetőhajóval és csónakkal behordani TILOS!

A KIFOGOTT HALAT BÁRMILYEN JELZÉSSEL ELLÁTNI, MEGJELÖLNI, MEGCSONKÍTANI SZIGORÚAN TILOS!

A fogott halat másnak átadni és az engedélyezett darabszám után kifogott halakat továbbadni, cserélgetni TILOS, azokat kíméletesen vissza kell engedni a vízbe!

MÉRLEG ÉS PONTYMATRAC HASZNÁLATA KÖTELEZŐ !!!

A napijegyre a kifogott és elvinni kívánt nemes hal súlyát (kg), fogás időpontját (hónap, nap, óra, perc), valamint a fogás helyét (kis tó, nagy tó) haladéktalanul - mielőtt a fogási készséget újra csaliznánk, vagy bevetnénk -, közvetlenül a fogás után tintával, golyóstollal kell beírni! A napijegyen javítani TILOS! Az egyéb halak összsúlyát a horgászhely elhagyása előtt kell a fogási jegyre ráírni.

A kifogott, el nem vihető hallal kíméletesen kell bánni, minden sérülését el kell kerülni. Felkantározni és szákban tartani TILOS!

Az méretkorlátozás eső halakat a mérlegelés és fotózás után haladéktalanul vissza kell engedni a vízbe. Fényképezésekor a halat csak pontymatrac felett, 50 cm-nél nem magasabbra emelve szabad tartani.

A fogott halat más szákjában tartani, vagy a horgászhelytől 3 m-nél messzebb kikötni TILOS!

Teríték készítése TILOS, erre a vezetőség megfelelő felügyelet biztosítása mellett adhat egyedi engedélyt!

A gátakon, illetve a kis tó gátjától a nagy tó befolyóig a horgászat tilos!

A temetőöböl hátsó, kijelölt része „kíméleti terület”, horgászni ott szigorúan tilos!

Etetni csónakból, illetve partról (helybenntartó etetés) naponta maximum 1 vödör – vagy maximum 10 kg - etetőanyaggal, (áztatott, főzött szemes takarmány, stb.) lehet. Száraz szemes takarmánnyal etetni TILOS!

Méretkorlátozások:

-  ponty: 30 cm

-  amur: 40 cm

-  süllő: 35 cm

-  csuka: 45 cm

-  balin: 40 cm

-  harcsa: 60 cm, fajlagos tilalmi időben legalább 100 cm

Tilalmi idők, fajkorlátozások:

Ragadozó halak horgászata az ívási időszakra való tekintettel február 01. - április 30. közötti időszakban (csalihallal, halszelettel, valamint pergetve) TILOS! Ez alól kivételt képez a harcsa horgászata minimum 20 cm-es csalihallal, illetve puhatestű csalival.

Amennyiben a tilalmi idő vége, illetve kezdete hétvégére esik, abban az esetben a tilalmi időszak péntek napnyugtáig tart, a tilalmi idő pedig hétfőn napkeltekor kezdődik.

Tavainkon pontyra fogási tilalom nincsen érvényben.

Május 2. és június 15. között csak a 100 cm-nél nagyobb harcsa vihető el (az egyesület által megállapított 140 cm-es felső mérethatár megtartásával).

Tilos elvinni:

-  a koi pontyot, a tokhalat és a compót,

-  az 55 cm-nél nagyobb testhosszú, valamint a 6 kg testsúly feletti pontyot,

-  a 70 cm-nél nagyobb testhosszú amurt,

-  a 70 cm-nél nagyobb testhosszú csukát,

-  a 140 cm-nél nagyobb testhosszú harcsát,

-  valamint a 40 cm-nél nagyobb testhosszú keszeget.

Éjszakai horgászat:

Éjszakai horgászat alkalmával a tavakat csak a horgásztanyát érintve, a padragi bekötő úton lehet megközelíteni, illetve elhagyni. Éjszaka a horgászhely kivilágítása kötelező! Éjszaka pergetni TILOS!

Horgászat során a helyváltoztatás TILOS!

Éjszaka csónak csak fárasztásra, szerelék kiszabadítására, illetve stupek bevitelére engedélyezett, abból horgászni TILOS! Az éjszakai fogási eredmény beleszámít a napijegyen meghatározott mennyiségbe.

Csalihalról a horgászat megkezdése előtt kell gondoskodni.

Éjszakai horgászat kezdete: a nappali horgászat befejezését követően, az éjszakai kiegészítő jegy, vagy a 24 órás jegy megváltását követően, az azon szereplő időponttól.

Éjszakai horgászat befejezése: a következő nappali horgászat kezdete előtt, az éjszakai kiegészítő jegyen vagy a 24 órás jegyen szereplő időpontig. Ennél korábbi távozási szándékot a halőrnek be kell jelenteni, és csak az utasításának megfelelően lehet a tó partját elhagyni.

A fenti időpontokban a kis tavon csak ragadozó halra történő horgászat engedélyezett.

21 óra után, hozzátartozó, illetve a horgászatban részt nem vevő személyek a tavakat nem közelíthetik meg. 

Csónakhasználat:

Saját csónakhasználat napijegyes horgász részére nem engedélyezett!

Csónakkölcsönzésre mindkért tavon korlátozott számban van lehetőség.

Csónakot kiadni, csak 16 éven felüli horgásznak lehet.

Csónak igénybevételének feltétele: alkoholmentes állapot, úszási készség vagy mentőmellényt használat.

Alkohol fogyasztás a csónak használata közben is tilos! 14 éven aluli gyerek csak mentőmellénnyel tartózkodhat a csónakban! Csónakot igénybe venni napkelte után, reggel 06:00 órától, a csónakjegy megváltását követően lehet.

Csónak engedély nélküli használata fegyelmi vétségnek minősül.

Egy csónakból max. 2 fő horgászhat, illetve etethet. Csónakkból való horgászat, illetve etetés közben a partra kievezni TILOS! A kölcsönzött csónakot tiszta állapotban kell visszahozni, legkésőbb délután13:00 óráig, vagy este, napnyugta előtt 20 perccel. A horgász a csónakban okozott kárt köteles megtéríteni!

Halradar, etetőhajó (csak etetésre), elektromos csónakmotor a tavon használható. A csónakból történő horgászat a horgász felelősségére történik. Kedvezőtlen időjárás (viharos szél) esetén a csónakkiadást a halőr megtagadhatja.

Rendtartás:


A tóparton szemetelni, illetve hangoskodni és a környezetet bármi módon károsítani vagy szennyezni SZIGORÚAN TILOS, és fegyelmi vétségnek minősül! A tavak körül szemétgyűjtő nincs, annak kihelyezése TILOS, valamennyi horgász köteles a szemetét összegyűjteni és hazavinni.

Szemetes helyen a horgászatot megkezdeni tilos, ellenőrzés esetén az ott lévő szemét a horgász által eldobottnak minősül.

A vízszennyezést, halpusztulást a horgász haladéktalanul köteles jelenteni a halvédelmi megbízottnak vagy a tógazdának. A tóban fürödni TILOS!

Kutyát fürdetni, valamint a vízparton oly módon tartani, hogy az más horgászt zavarjon, TILOS!

Autó mosása a tó körül nem engedélyezett.

A horgász a bevetett készséget nem hagyhatja őrizetlenül, amennyiben a horgászhelyét elhagyja, készségét köteles a vízből kivenni, azok őrzésével mást megbízni nem szabad.

A horgász joga és kötelessége a szabályok és a horgászrend betartása, annak megsértőjét figyelmeztetni, az észlelt szabálytalanságokat, továbbá a part szennyezését és rongálását hivatalos személynek, illetve szervnek (halvédelmi megbízottnak, horgászegyesület vezetőségének stb.) bejelenteni.

Horgászállások:

Tavainkon a kiadott horgászhelyek jelölt helynek minősülnek. A jelölt helyeken létesített horgászállásokon a tulajdonos, illetve az a személy, akinek a neve szerepel a névtáblán, elsőbbséget élvez, megérkezésükkor, kérésükre, a helyet át kell adni.

A vendéghorgászok részére fenntartott, számozott horgászhelyeken a vendéghorgász rendelkezik elsőbbséggel, az érkezési sorrend figyelembevételével.

Sátorozás, tűzrakás:

Egész napos (minimum 24 órás) horgászat alkalmával, a horgászat idejére szélfogó ernyő, illetve sátor állítható.

A tó körül tüzet gyújtani csak a MAL Zrt. és a vezetőség által engedélyezett, kijelölt tűzrakó helyeken, az országos tűzgyújtási tilalom figyelembe vételével lehetséges.

Ellenőrzés:

A tavakhoz vezető, és a tavak körüli utakon a járművek maximum 30 Km/h-s sebességgel közlekedhetnek. Tavaink környezetének védelméért, valamint az általános, illetve a helyi horgászrend betartásáért és betartatásáért az egyesület által foglalkoztatott halvédelmi megbízottak, a társadalmi halvédelmi megbízottak, gondoskodnak az egyesület vezetőségi tagjaival együtt. A megbízottak ellenőrzési tevékenységének területi határa a tavakhoz bevezető utak főutakkal érintkező végéig terjed.

Az ellenőrzés alá vont horgász köteles a horgászengedélyét, a napi fogást, valamint a halvédelmi megbízott kérésére a gépjárművét is megmutatni. Az ellenőrzés történhet horgászás közben, vagy a horgászás utáni távozás során, a területi határ figyelembevételével. A halvédelmi megbízottak utasításait minden horgász köteles betartani. A horgászatra jogosult

horgászás közben köteles magánál tartani személyi igazolványát, horgászigazolványát, állami horgászjegyét, valamint a megváltott napijegyet, amelyet az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására ellenőrzésre át kell adnia, és lehetővé kell tenni a horgászeszközök és a zsákmány megvizsgálását.

Horgászetikai szabályok:

A horgász etikai szabályai azok az emberi magatartásbeli normák, amelyeket a kulturált ember megad másoknak és elvár másoktól. A horgászok vízparti magatartása alapján ítélik meg az egész horgásztársadalmat, ezért a kulturált emberhez méltó magatartás érdekében horgászat előtt és közben célszerű tartózkodni a szeszes italok mértéktelen fogyasztásától, ami egyébként súlyos baleset okozója is lehet a vízparton vagy a csónakban.

A vízparton rádió vagy magnetofon csak fülhallgatóval, vagy hangerejét minimálisra állítva használható, hogy az mások pihenését ne zavarja.

TILOS a kiabálás, hangoskodás és másokat megbotránkoztató trágár beszéd! 

A hangjelzős kapásjelző erejét úgy kel beállítani, hogy az a másik horgászt ne zavarja. 

Erősen látogatott horgászhelyeken a később érkezők úgy helyezkedjenek el, hogy az ott lévőket a horgászatban ne zavarják.

Ismert etetett hely elfoglalása nem etikus.

A horgász a halállomány védelme érdekében végzett ellenőrzéseket ne tekintse zaklatásnak, segítse az ellenőrzést végző felelősségteljes munkáját, amit a becsületes horgászok érdekében tesz.

Szemetelni szigorúan TILOS! A horgász tekintse kötelezettségének a környezet védelmét, annak megóvását!

Fegyelmi vétség elkövetése esetén a vendéghorgász napijegyét a halvédelmi megbízott bevonhatja. Az év hátralévő részében a vétkes vendéghorgász napijegyet már nem kaphat!

Szállás lehetőség:

Április 1-től október 31-ig előzetes egyeztetés alapján. További információ a honlapon: www.lorinte.hu, illetve a halőrnél.

A Horgásztanya 4 db 2008-ban felújított vendégszobával (2 db 2 ágyas, 2 db 3 ágyas), 1 db 25-30 főt befogadó központi helységgel, 1 db jól felszerelt konyhával, valamint 2016-ban felújított hideg-melegvizes tusolóval, továbbá illemhelyiséggel rendelkezik. A zárt udvar közvetlen vízparti, valamint saját stéggel rendelkezik.

HALŐR: +36/20/551-3616

   Vezetőség 

1 | 2 | >