Lépjél be vagy regisztrálj!
E-mail cím:   Jelszó:   

 

Vezetőségi ülés jegyzőkönyv - 2017.05.17.

 

Szám: E/03/2017.05.17.

 

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: A Lőrintei-tavi Horgászegyesület 2017. május 17-én, 17 óra 00 perckor, az egyesület 8400 Ajka, Diófa u. 2/B. sz. alatti hivatalos irodai helyiségében megtartott vezetőségi ülésről.

 

Jelen vannak:                                                                                 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök

Valler Zoltán vezetőségi tag

Nagy István vezetőségi tag

Sass Gábor vezetőségi tag                        

Zsoldos Attila vezetőségi tag

Scheck Roland vezetőségi tag

Szikra Tibor vezetőségi tag

Doszpoth György vezetőségi tag

György József felügyelő bizottság elnöke

 

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök köszöntötte a vezetőségi tagokat, majd ismertette a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

           

1. Stégek nagy tavon történő kivételének határideje

 

1.      Stégek nagy tavon történő kivételének határideje

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök a napirendi pont keretében érdeklődött, hogy a megjelentek milyen határidőt javasolnak a stégek kivételére. Elmondta, hogy beszélt Dr. Deák József elnökkel, valamint Sass Gábor és Takács Attila vezetőségi tagokkal, akik egyet értettek az általa javasolt, októberi 31-i időponttal.

 

Szikra Tibor vezetőségi tag, tógazda tájékoztatta a jelen lévőket, hogy a köztudatban június végi időpont szerepel, hiszen mikor Bakonyi Árpád tótulajdonossal a tó körbejárása után megtörténtek az egyeztetések, az ő kérése volt ez a nyári időpont, amiről vezetőségi határozat azonban akkor nem született.

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök elmondta, hogyha valaki a meghatározott időpontig nem szünteti meg a stégét, azzal szemben a stégek karbantartásával kapcsolatos eljárási rend lesz alkalmazva, azaz levélben értesítve lesz horgászállásának elvételéről az előírások nem teljesítése végett. Amennyiben az egyesületnek költsége merül fel az elbontandó stégekkel kapcsolatban, azt a tulajdonosra át kell hárítani. Kérte Zsoldos Attila vezetőségi tagot, hogy mivel rendelkezik a stégkivételhez alkalmas gépparkkal, határozza meg mihamarabb a stégek kivételének költségét, melyet természetesen a tulajdonosoknak kell fizetni, ha azt igénybe kívánják venni.

 

Szikra Tibor vezetőségi tag, tógazda elmondta, hogy a magas parton a stégek kivételében a vezetőség igény szerint segít a stégek kivételében, kialakításában kedvező áron történő gépbérlési lehetőséggel, illetve társadalmi munka keretében. Egyet értett az október-31-i határidővel.

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök szavazásra tette fel a stégek október 31-kei határidővel történő kivételét a nagy tavon.

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a stégek október 31-kei határidővel történő kivételét a nagy tavon.

 

Zsoldos Attila vezetőségi tag elmondta, hogy az október 31-ig el nem távolított stégek - melyekkel kapcsolatban a tulajdonos felől nem érkezett visszajelzés - kivételéről a vezetőség gondoskodik, arról a tulajdonost értesíti, s meghatározza, hogy az elvett horgászállásokból mennyi kerül átadásra a tagok részére, mennyi lesz véglegesen megszüntetve, illetve melyek azok, amelyekből esetlegesen további vendéghelyek kerülnek majd kialakításra.

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök tájékoztatta a vezetőség tagjait, hogy Miletics Péter horgásztárs írt egy kérelmet, mely szerint szeretne belépni egyesületünkbe. Szavazásra tette tagfelvételét.

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták Miletics Péter tagfelvételét egyesületünkbe.

 

Miután több hozzászólás és észrevétel nem volt, Pákai Zoltán ügyvezető elnök megköszönte mindenkinek a részvételt és a vezetőségi ülést 17 óra 30 perckor bezárta.

 

 

k.m.f.

 

 

 

Szikra Brigitta

jegyzőkönyvvezető


 

1 | 2 | >