Lépjél be vagy regisztrálj!
E-mail cím:   Jelszó:   

 

Vezetőségi ülés jegyzőkönyv - 2018.01.15.

 

Szám: E/01/2018.01.15.JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: A Lőrintei-tavi Horgászegyesület 2018. január 15-én, 17 óra 00 perckor, az egyesület 8400 Ajka, Diófa u. 2/B. sz. alatti hivatalos irodai helyiségében megtartott vezetőségi ülésről.                                       

Dr. Deák József elnök                                               Meghívott:

Pákai Zoltán ügyvezető elnök                                   Ravasz Tibor pályázati tanácsadó    

Nagy István vezetőségi tag

Valler Zoltán vezetőségi tag

Zsoldos Attila vezetőségi tag

Schek Roland vezetőségi tag

Szikra Tibor vezetőségi tag

Doszpoth György vezetőségi tag

Takács Attila vezetőségi tag

Baracska Ádám vezetőségi tag

 

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Deák József elnök köszöntötte a jelen lévőket, majd ismertette a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

           

1.     Pályázat

2.     Vegyes ügyek

 

1.     Pályázat

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök tájékoztatta a jelen lévőket, hogy a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatban két kisebb statisztikai hibát vélt felfedezni, amiket a mai nap folyamán kapott megerősítés szerint nem tartottak lényeges szempontnak az ellenőrzést követően, azaz nem befolyásolta a pályázatot.

 

Ravaszt Tibor pályázati tanácsadó fentiek alátámasztásul elmondta, hogy a 100%-os támogatási intenzitású civil szervezetek esetében az adatokat összevetik az országos adatbázisban és az igazságügyi minisztériumban meglévőkkel, s ha nem tapasztalnak jelentős eltérést, akkor nincsen probléma a pályázatban közölt adatokkal. Ettől függetlenül javasolta a módosítást, amit ő Ábrahám András pályázatíróval meg fog beszélni.

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök felvetette a vállalt látogatottsági mutatókat is, melyekkel minden évben egy bizonyos szintű emelkedést kell mutatnia az egyesületnek. Utólagos számításokat követően megállapította, hogy az adatlapon megadott 2016. évi bázisértéknél lett csak a napijegyes horgászok kerültek beszámításra, a bojlisok, illetve a pergető és gyermekhorgászok nem -, valamint a 2017. évi érték is meghaladja az adatlap szerint elvártat. A növekedést a támogatási szerződés szerint 3 évig tartani kell, éves szinten plusz 333 fős látogatóval. Elmondta, hogy ehhez a növekedéshez a különböző versenyeken, rendezvényeken részt vevő személyek száma is bele tartozik, ezért a jövőben ezek nyilvántartására is szükség lesz. Véleménye szerint a megadott, 1805 fős bázisértéket fentiek értelmében javítsák át a teljes, 2176 fős értékre, amennyiben ez szükséges, és erre még lehetőség van, továbbra is vállalva a 333 fős látogatottsági növekedést.

 

Ravasz Tibor pályázati tanácsadó elmondta, hogy ha a támogatási szerződés tervezetben a pályázati adatlappal megegyező adat jön le, akkor ő abban már nem javasol módosításokat végezni.

 

Dr. Deák József elnök érdeklődött, hogy védhető-e azzal az 1805 fős látogatottsági bázisérték, hogy abba eddig ez évig csak a napijegyes horgászokat számították bele, azonban az idei évtől már a bojlis horgászokra is látogatóként fog tekinteni az egyesület.

 

Ravasz Tibor pályázati tanácsadó elmondta, hogy a statisztikai állományi létszám szerint is 1 látogatónak számít az a fő, aki 12 hónapot tartózkodik a tavon, valamint az is, aki 24 órát tölt el ott. Az egyesület pedig utóbbit tartja 100%-os értékű látogatónak, így ezzel teljesíthető az adatlapon szereplő bázisérték. Továbbá arányosítással is teljesíthető, hiszen a napijegyes horgászokhoz képest elenyésző létszámú a többi – diák, bojlis stb. – látogató. Előzőek értelmében az ő javaslata az, hogy ne javítsák a szerződés tervezetben a szóban forgó értéket, amennyiben ezzel a vezetőség is egyetért.

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök érdeklődött, hogy a projekt befejező időpontjai fixek-e?

 

Ravaszt Tibor pályázati tanácsadó tájékoztatta a jelen lévőket, hogy ezek az időpontok módosíthatók, akár a szerződés aláírását követően több alkalommal is, valamint javasolta azoknak a pontoknak a módosítását, amikkel kapcsolatban már tisztán lát a vezetőség.

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök elmondta, hogy a pályázati összegnek egy teljesen külön álló, új bankszámlát fog nyitni, amire mielőbb szükség lesz, hogy a támogatási szerződésben már az kerüljön feltüntetésre, s a szerződést életbe lépését követően az 50%-os előleg arra a bankszámlára érkezzen. Tájékoztatta a jelen lévőket, hogy az alapszabály alapos áttanulmányozását követően abban nem talált olyan pontot, kitételt, mely leírja, hogy a szóban forgó pályázatot a közgyűléssel meg kell szavaztatni, azonban ő szeretné ha ez mégis megtörténne, habár az egyesületi közgyűlésig még egy hónap hátra van.

 

Ravasz Tibor pályázati tanácsadó tájékoztatásul közölte, hogy ez nem jelent problémát, hiszen lehetőség van az Államkincstárnál a szóban forgó pályázattal foglalkozó szakember felkeresésére, akit értesítenek arról, hogy 2018. februárjában lesz egy vezetőségi döntést megerősítő közgyűlési határozat is. Továbbá véleménye szerint a pályázat műszaki tartalmának ismertetését követően, annak a közgyűléssel történő megszavaztatása egy korrekt lépés lenne a vezetőség részéről.

 

Javasolta egy pénztárgép vásárlását a halőrházba, hogy a napijegyek mellé a látogatói jegyeket blokk ellenében értékesítsék a halőrök. Ezáltal egyszerűbb lenne a látogatók számának a nyilvántartása, valamint a napijegy megvásárlásával a mellé adott látogatói jeggyel a horgászok jogosultak lennének a tanösvény látogatására is.

 

Zsoldos Attila vezetőségi tag véleménye szerint a horgásztanya udvarában kerülne kialakításra egy mozgássérült parkoló, ahonnan akadálymentes tanösvény kerülne kialakításra a tanya alatt szintén kialakítandó akadálymentes horgászhelyhez. A mozgássérült parkoló és horgászhely közötti távolság, azaz az akadálymentes tanösvény 160 méter hosszú lenne, s a már nem akadálymentesített tanösvény onnan folytatódna tovább.

 

Ravasz Tibor pályázati tanácsadó javasolta az akadálymentes horgászhely mellé is egy mozgássérült parkoló kialakítását.

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök javasolta az Ajkai Mozgássérült Egyesülettel történő kapcsolatfelvételt, hiszen az akadálymentesített parkolók, illetve horgászhelyek kialakításában ők nagy segítségünkre lehetnek. Ezt követően érdeklődött a szerződési tervezetben megfogalmazott indikátorokkal kapcsolatban.

 

Ravasz Tibor pályázati tanácsadó tájékoztatta a jelen lévőket, hogy a támogatási szerződésben szereplő vállalt indikátorok 50%-os teljesítésénél már nincsen semmiféle pénzügyi szankció.

Egy korábbi téma kapcsán javasolta, hogy a mozgássérült látogatókról különálló nyilvántartás kerüljön vezetésre.

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök elmondta, hogy ezzel a Pályázattal kapcsolatban el kell jutnia az egyesületi tagoknak arra a szintre, hogy elfogadják, hiszen ez egy remek lehetőség az egyesület fellendítésére, valamint arra, hogy a vezetőség nem öncélúan, hanem az egyesületi tagok érdekeinek szem előtt tartásával készítette és nyerte el a pályázatot, ezért reméli, hogy a közgyűlés is pozitívan fogja fogadni.

 

Dr. Deák József elnök elmondta, hogy ezt a döntést, a pályázást olyan szűkös határidőn belül kellett meghozni a vezetőségnek, hogy nem lett volna idő egy rendkívüli közgyűlés összehívására, amit az alapszabály egyébként sem indokol. Az éves rendes közgyűlésen külön napirendi pontként előterjesztésre fog kerülni az elnyert pályázat részletes anyaga, ami után két lehetőség lesz: a sikerdíjak kötelező kifizetését követően –ami az egyesület költsége-

  1. a közgyűlés döntésére elállnak a pályázattól, vagy
  2. pozitív döntés esetén a támogatási szerződésben leírtak szerint viszik tovább a Pályázat megvalósítását.

A Pályázati projekt –a halőrház felújítása, a környezet átalakulása, új illemhelyiségek és csónakok vásárlása stb. – az egész egyesület életében várhatóan egy nagy, pozitív változást eredményez, és a Pályázat megvalósulása esetén saját, illetve vendéghorgászainknak a komfortosabb horgászatát, illetve az ide látogatóknak a jobb szabadidő eltöltést fogja biztosítani.

 

Dr. Deák József elnök ezután szavazásra bocsátotta a pályázati szerződés tervezet aláírását, valamint annak benyújtását.

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a pályázati szerződés tervezet aláírását, valamint annak benyújtását.

 

2.     Vegyes ügyek

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök javasolta a közgyűlés által történő egyesületi alapszabály módosítást, mégpedig a benne szereplő közgyűlési helyszín, valamint a titkári szerepkör törlését. Véleménye szerint utóbbira az egyesület adminisztrátorának alkalmazása óta nincsen szükség.

 

Szikra Tibor vezetőségi tag további alapszabály módosítással kapcsolatos javaslata az, hogy a fegyelmi vétség miatt eltiltott horgászok az eltiltás ideje alatt ne csak a jogfolytonossági, hanem a teljes tagdíjat fizessék meg.

 

Dr. Deák József elnök véleménye szerint egy magasabb jogfenntartási díjat kell bevezetni a horgászattól eltiltottak részére a viták elkerülése érdekében.

 

Dr. Deák József elnök szavazásra tette fel a titkári szerepkör törlését az Egyesületi Alapszabályból a közgyűlés jóváhagyásával.

Fentieket követően a vezetőségi tagok egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a titkári szerepkör törlését az Egyesületi Alapszabályból.

 

(Majd a szavazást követően 18:00 órakor hivatalos elfoglaltsága miatt távozott – átadva a vezetőségi ülés vezetését Pákai Zoltán ügyvezető elnöknek.)

 

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök tájékoztatta a jelen lévőket, hogy három személy, Kömüves Lajos, Fegyveres Károly, valamint Átyim Zoltán horgásztársak tagfelvételüket kérték egyesületünkbe, majd kérelmeik ismertetése után szavazásra tette felvételüket.

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták Kömüves Lajos, Fegyveres Károly és Átyim Zoltán horgásztársak egyesületünkbe történő tagfelvételét.

 

Szikra Tibor vezetőségi tag tájékoztatásul közölte, hogy idei évben egyesületünkre kerül a sor, hogy megrendezze az egyesületek közötti vezetőségi versenyt. Arra gondolt, hogy áprilisban, a feeder verseny utáni hétvége ideális lenne annak megtartására.

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök javasolta a 2018. évben felnőtt és ifjúsági napijegy 3 500 Ft-ról 4 000 Ft-ra történő emelését, valamint a felnőtt és ifjúsági 24 órás jegy 6 000 Ft-ról 5 500 Ft-ra történő csökkentését, majd szavazásra tette.

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadták 2018. évben a felnőtt és ifjúsági napijegy 3 500 Ft-ról 4 000 Ft-ra történő emelését, valamint egyhangúlag, 9 ingen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a felnőtt és ifjúsági 24 órás jegy 6 000 Ft-ról 5 500 Ft-ra történő csökkentését.

 

Miután több hozzászólás és észrevétel nem volt, Pákai Zoltán ügyvezető elnök megköszönte mindenkinek a részvételt és a vezetőségi ülést 19 óra 00 perckor bezárta.

 

 

k.m.f.

 

 

Szikra Brigitta

jegyzőkönyvvezető
 

1 | 2 | >