Lépjél be vagy regisztrálj!
E-mail cím:   Jelszó:   

 

Vezetőségi ülés jegyzőkönyv - 2018.02.21.

 

Szám: E/02/2018.02.21.JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: A Lőrintei-tavi Horgászegyesület 2018. február 21-én, 17 óra 00 perckor, az egyesület 8400 Ajka, Diófa u. 2/B. sz. alatti hivatalos irodai helyiségében megtartott vezetőségi ülésről.                                       

Jelen vannak:                                                          Meghívott:

Dr. Deák József elnök (érkezés: 1815-kor)                György József felügyelő bizottság elnöke

Pákai Zoltán ügyvezető elnök                                              

Nagy István vezetőségi tag

Valler Zoltán vezetőségi tag

Ligetvári Attila vezetőségi tag

Schek Roland vezetőségi tag

Szikra Tibor vezetőségi tag

Doszpoth György vezetőségi tag

Havasi Balázs vezetőségi tag

Takács Attila vezetőségi tag

Sass Gábor vezetőségi tag

Baracska Ádám vezetőségi tag

 

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök köszöntötte a jelen lévőket, megállapította, hogy a vezetőség 11 fővel jelen van, így az ülés határozatképes, majd megnyitotta és ismertette a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

           

     1. Horgászrend
2. Vegyes ügyek

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök az első napirendi pontra térés előtt a TOP pályázattal kapcsolatban tájékoztatta a jelen lévőket, hogy annak sikerdíja már utalásra került az egyesületi vagyonból, s reméli, hogy a hiánypótlások beküldését követően a jövő hét folyamán a pályázati vagyon részére nyitott alszámlára kiutalásra kerül az elnyert támogatás 50 %-os előlege. Abból a 2 540 000 Ft-os sikerdíj haladéktalanul visszautalásra kerül az egyesület bankszámlaszámára, ami azért került már a közgyűlés előtt kiegyenlítésre, mert az azon történő esetleges pályázattól való visszalépés ellenére is kötelesek lettünk volna kifizetni.

 

Véleménye szerint az Alapszabály módosítását követően is – miszerint a közgyűlés felhatalmazza a vezetőséget a különböző pályázatokon való részvételre – szükség van arra, hogy a közgyűléstől plusz megerősítést kérjen a vezetőség.

 

A pályázati közbeszerzés a kiírás szerint meghívásos lesz, ezért kérte a jelen lévőket, hogyha valakinek van közbeszerzéseket lefolytató ismerőse jelezze, mert szívesen veszi a vezetőség a segítségét.

 

1.     Horgászrend

 

Áttértek az első napirendi pontra, melynek keretei belül tájékoztatta a vezetőséget a Horgászrend egyes pontjainak szükséges, illetve javasolt módosításáról.

 

Elmondta, hogy a Horgászrend rögzíti a horgászat kezdeti és befejező időpontjait. Május, június valamint július hónapokban 21 óráig van lehetőség nappal horgászni, ezért javasolta, hogy a kezdési időpontok is egyezzenek meg, azaz júniusban is 05:00 órától lehessen horgászni a 04 óra 30 perces kezdés helyett, majd szavazásra tette felvetését.

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták, hogy június hónapban a nappali horgászat 05:00 órakor kezdődik.

 

Mivel a Halászatról és horgászatról szóló törvény szerint is engedélyezett a gyermekhorgászok által 1 db fenekező készség használata, és korábban már – egy informatív ülésen – a vezetőség döntött ennek bevezetésével egyesületünknél is, szavazásra bocsájtotta a horgászrend ezen pontjának módosítását a következőre: „Gyermekhorgász az egyesület területi engedélyének birtokában 1 úszós vagy fenekező horgászkészséggel, azon 1 horoggal kizárólag békés halra horgászhat. Gyermek területi engedéllyel napi 3 kg, heti 6 kg, évi 25 kg egyéb hal vihető el. Gyermekhorgász kizárólag felnőtt felügyelete mellett horgászhat.”

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták, hogy „Gyermekhorgász az egyesület területi engedélyének birtokában 1 úszós vagy fenekező horgászkészséggel, azon 1 horoggal kizárólag békés halra horgászhat. Gyermek területi engedéllyel napi 3 kg, heti 6 kg, évi 25 kg egyéb hal vihető el. Gyermekhorgász kizárólag felnőtt felügyelete mellett horgászhat.”

 

Megjegyezte, hogy ebből kifolyólag gyermekhorgász esetében is kötelező a pontymatrac használata, valamint értelem szerűen a kifogott nemes halakat haladéktalanul, kíméletesen vissza kell engedni a tóba.

 

A Horgászrend szerint „Éjszakai horgászat alkalmával legfeljebb 2 db méretes nemes hal vihető el. Az éjszakai fogási eredmény nem számít bele a területi engedélyben meghatározott napi mennyiségbe.” Véleménye szerint az utóbbi mondatot törölni kellene annak kétértelműsége végett, hiszen az éjszakai horgászat során fogott nemes halak a nappal fogható mennyiségbe nem, de az éves szinten foghatóba bele számítanak. Szavazásra tette a „Az éjszakai fogási eredmény nem számít bele a területi engedélyben meghatározott napi mennyiségbe.” törlését.

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az „Éjszakai fogási eredmény nem számít bele a területi engedélyben meghatározott napi mennyiségbe.” törlését.

 

Elmondta, hogy saját csónak használata eddig csak bojlis horgászok részére volt engedélyezett, azonban a tapasztalatok alapján nem volt annyi saját csónak a tavon egy időben letéve, hogy az akadályozta volna a horgászatot, valamint a bérelhető csónakokat sem csak bojlis horgászaink használhatják. Ebből kifolyólag javasolta majd szavazásra tette a horgászrend ezen pontjának módosítását a következőre: „Saját csónak használata a meghatározott díj megfizetése ellenében engedélyezett.”

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták, hogy „Saját csónak használata a meghatározott díj megfizetése ellenében engedélyezett.”

 

Tájékoztatásként megjegyezte, hogy egyesületünk által az idei évben 7 pár új evezőlapát került megvásárlásra 130 000 Ft érékben, valamint az evezőket tartó villák is meg lettek javíttatva.

 

Január hónapban már hoztak egy döntést az etetőhajó használatában történő változtatással kapcsolatban, ami a fogási naplókba már beírásra került. Ennek rögzítésre a horgászrendben is szükséges, ezért szavazásra tette, hogy etetőhajó használata hal elvitele esetén csak etetésre, a horgászat megkezdéséig legyen engedélyezve!

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadták a következő rögzítését a horgászrendben: „Etetőhajó használata hal elvitele esetén csak etetésre, a horgászat megkezdéséig engedélyezett.”

 

A Horgászrend szerint horgászegyesületi tag egyik horgászkészségét átengedheti hozzátartozójának használatra abban az esetben, ha a horgász is jelen van. Halőreink visszajelzései alapján volt példa arra, hogy horgászunk rokonának átadta egyik botját, aki azonban jó pár hellyel arrébb ült le horgászni. A félreértések elkerülése végett ebből kifolyólag véleménye szerint ennek a pontnak a kiegészítése szükséges a következők szerint: „Érvényes engedéllyel horgászó egyesületi tag egyik horgászbotját átengedheti használatra hozzátartozójának, családtagjának. A hozzátartozó csak akkor - és ugyan azon a horgászhelyen, ahol a másik bottal horgásznak – használhatja az egyik fogási készséget, ha a horgász is jelen van.” Javaslatát szavazásra bocsájtotta.

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a módosítást, miszerint „Érvényes engedéllyel horgászó egyesületi tag egyik horgászbotját átengedheti használatra hozzátartozójának, családtagjának. A hozzátartozó csak akkor - és ugyan azon a horgászhelyen, ahol a másik bottal horgásznak – használhatja az egyik fogási készséget, ha a horgász is jelen van.”

 

Javasolta, hogy egy horgász tavanként összesen két horgászálláson szerepelhessen, egyiken mint tulajdonos, a másikon mint társtulajdonos.

 

Szikra Tibor vezetőségi tag Pákai Zoltán ügyvezető elnök ezen javaslatát azzal indokolta, hogy volt olyan horgásztársunk, akinek a neve több horgászhelyen is szerepelt, és ha éppen nem annak a környéként ment a hal, amelyiken horgászott, akkor a másikról elzavarta az ott horgászót és átült oda.

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök szavazásra tett a Horgászrendben leírtak módosítását, miszerint „Egy horgász tavanként maximum két horgászálláson szerepelhet, egyiken mint tulajdonos, a másikon mint társtulajdonos.”

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a következőt: „Egy horgász tavanként maximum két horgászálláson szerepelhet, egyiken mint tulajdonos, a másikon mint társtulajdonos.”

 

Mivel a nagy tavon már vendéghelyek is kerültek kialakításra, melyeken kizárólag a napijegyes horgászoknak van elsőbbségi joga, a horgászrend következő pontjának módosítása is szükségessé vált: „Vendéghely táblával ellátott horgászálláson a horgászálláson elsőbbségi joggal rendelkező, illetve a vendéghorgász rendelkezik elsőbbséggel, az érkezési sorrend figyelembevételével. Több napos vendéghorgászat esetén előzetes egyeztetés szükséges a horgászálláson elsőbbségi joggal rendelkezővel.

 

Szavazásra bocsájtotta az előzőekben elhangzottak módosítását a már működő szabályok értelmében, azaz: „Vendéghely táblával ellátott horgászálláson vendéghorgász rendelkezik elsőbbséggel, az érkezési sorrend figyelembevételével.”

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a következő módosítást: „Vendéghely táblával ellátott horgászálláson vendéghorgász rendelkezik elsőbbséggel, az érkezési sorrend figyelembevételével.”

 

A már közgyűlésen is elmondottak szerint tájékoztatta a megjelent vezetőségi tagokat, hogy sajnos a tavalyi évi fogási naplók összesítése során találkoztak beírt 0,7 kg-os harcsával is. A harcsa méretkorlátozása a halászattal és horgászattal kapcsolatos törvényben, országosan került megállapításra, ezért a Horgászrendben a vezetőség külön nem tért ki rá. Fentiekből kifolyólag azonban véleménye szerint szükséges volna az egyesületi Horgászrendben a tilalmi idők kiegészítése a következővel: „Május 02. és június 15. között csak a 100 cm-nél nagyobb harcsa vihető el (az vezetőség által megállapított 140 cm-es felső mérethatár megtartásával).” Ebből kifolyólag a méretkorlátozásokhoz beírásra kerülne: „Harcsa: 60 cm, fajlagos tilalmi időben legalább 100 cm.” Külön-külön szavazásra tette a harcsával kapcsolatos korlátozásokat.

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a tilalmi idők kiegészítését a következővel: „Május 02. és június 15. között csak a 100 cm-nél nagyobb harcsa vihető el (az vezetőség által megállapított 140 cm-es felső mérethatár megtartásával).”

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a következő méretkorlátozás rögzítését a horgászrendben: „Harcsa: 60 cm, fajlagos tilalmi időben legalább 100 cm.”

 

Felhívta a figyelmet, hogy a tavainkban kevés a compó, aminek nyálkája gyógyító hatású, előbb gyógyulnak tőle a sérült halak, ha hozzájuk dörgölőzik. Valamint a tervezett tokhal telepítés a sporthorgászok örömére történne meg, ezért javasolta, hogy azon halfajokhoz, melyeket tilos elvinni, a koi ponty mellé kerüljön beírásra a compó és a tokhal is.

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták, hogy tilos elvinni a compót, illetve a tokhalat is.

 

A Horgászrend „Aktualitások” - több, tévesen kiírt – pontjában is szükség van változtatásokra. A területi engedélyek leadási határideje sajnos hibásan került rögzítésre, a tagdíjak felár nélkül történő befizetésének pedig március 31. volna a megfelelő időpont, hiszen április 1-ét követően az irodai adminisztrátor már a tavon is dolgozik. Továbbá javasolta, hogy a tagdíjakkal kapcsolatos tartozások befizetésére állapítsanak meg egy időpontot, melyet követően a horgász törlésre kerül a tagnévsorból, amennyiben addig nem tesz eleget fizetési kötelezettségének. Erre azért van szükség, mert többször is előfordult már, hogy december utolsó napjaiban utaltak tagdíjat.

 

 • „A fogási napló (területi engedély) leadási határideje: tárgy évet követő év január 31-e.”
 • „Az állami horgászjegy és fogási napló leadási határideje: tárgy évet követő év február 28-a.”
 • „Tagdíjak, jogfolytonosság megújítása (éves horgászengedély kiváltása): minden év április 30-ig.”
 • „Március 31-ét követően csak 20 %-os késedelmi díj megfizetésével lehetséges a tagsági és egyéb díjak befizetése.”
 • „Azt a tagot, aki a tagdíjakkal vagy egyéb díjakkal hátralékban van, és tartozását tárgy év június 30-ig - jogkövetkezményekre történő írásbeli felhívás ellenére 30 napon belül nem egyenlíti ki -, a vezetőség a tagok sorából törli.”

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a következő módosításokat:

 • „A fogási napló (területi engedély) leadási határideje: tárgy évet követő év január 31-e.”
 • „Az állami horgászjegy és fogási napló leadási határideje: tárgy évet követő év február 28-a.”
 • „Tagdíjak, jogfolytonosság megújítása (éves horgászengedély kiváltása): minden év április 30-ig.”
 • „Március 31-ét követően csak 20 %-os késedelmi díj megfizetésével lehetséges a tagsági és egyéb díjak befizetése.”
 • „Azt a tagot, aki a tagdíjakkal vagy egyéb díjakkal hátralékban van, és tartozását tárgy év június 30-ig - jogkövetkezményekre történő írásbeli felhívás ellenére 30 napon belül nem egyenlíti ki -, a vezetőség a tagok sorából törli.”

 

Jelezte, hogy a Horgászrendben két pont szerepel az engedélyek befizetésével kapcsolatos információkat rögzítve, ezért a „Befizetés: Banki átutalással – az egyesület számlaszáma: OTP 11748038 – 20103088. Kérjük, az átutalásnál a személyes adatokat nyomtatott betűkkel (nevet és lakcímet) megjegyzésként pontosan feltűntetni” és „Az egyesület adminisztrátoránál befizetési bizonylat ellenében.” törlendők. Szavazásra bocsájtotta.

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a következők törlését:

 • „Befizetés: Banki átutalással – az egyesület számlaszáma: OTP 11748038 – 20103088. Kérjük, az átutalásnál a személyes adatokat nyomtatott betűkkel (nevet és lakcímet) megjegyzésként pontosan feltűntetni”
 • „Az egyesület adminisztrátoránál befizetési bizonylat ellenében.”

 

Előzőekből kifolyólag a Horgászrend „Befizetések, engedély kiadása” pontja javaslata szerint a következőképpen módosulna: „Befizetni 2018. január 08-tól – március 31-ig, minden hétfőn és szerdán 08:00 – 15:30 óra között van lehetőség az egyesület Ajka, Diófa u. 2/B. szám alatti irodájában az egyesület adminisztrátoránál befizetési pénztárbizonylat ellenében, vagy banki átutalással az egyesület OTP Banknál vezetett 11748038-20103088-as bankszámlaszámára, közleményben a horgász nevével, lakcímével. Iratok átvételére és leadására szintén az egyesület irodájában van lehetőség. Április 1-től mindennemű igazolvány, levél, kérelem, irat stb. – a +36/30/541-3954-es telefonszámon, vagy a lorintepeca@gmail.com e-mail címen történő előzetes egyeztetést követően – az egyesület székhelyén (Ajka, Diófa u. 2/B.) adható le, illetve vehető át.” Módosítási javaslatát szavazásra tette fel.

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a következő módosítást:

„Befizetések, engedély kiadása” pontja javaslata szerint a következők szerint alakulna: „Befizetni 2018. január 18-tól – március 31-ig, minden hétfőn és szerdán 08:00 – 15:30 óra között van lehetőség az egyesület Ajka, Diófa u. 2/B. szám alatti irodájában az egyesület adminisztrátoránál befizetési pénztárbizonylat ellenében, vagy banki átutalással az egyesület OTP Banknál vezetett 11748038-20103088-as bankszámlaszámára, közleményben a horgász nevével, lakcímével. Iratok átvételére és leadására szintén az egyesület irodájában van lehetőség. Április 1-től mindennemű igazolvány, levél, kérelem, irat stb. – a +36/30/541-3954-es telefonszámon, vagy a lorintepeca@gmail.com e-mail címen történő előzetes egyeztetést követően – az egyesület székhelyén (Ajka, Diófa u. 2/B.) adható le, illetve vehető át.”

 

Az egyesületi rendezvények menüpontból a közgyűlési helyszín törlését javasolta, hiszen az már az idei évben sem a Vasas Erőmű Étteremben került megtartásra. Szavazásra tette, hogy „A közgyűlés minden év február második vasárnapján 8 óra 30 perces kezdéssel a meghívóban feltűntetett helyszínen kerül megtartásra.”

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták, hogy „A közgyűlés minden év február második vasárnapján 8 óra 30 perces kezdéssel a meghívóban feltűntetett helyszínen kerül megtartásra.”

 

Végezetül javasolta az irodai telefonszám rögzítését is a Horgászrendben, a halvédelmi megbízottaké után, majd szavazásra tette azt.

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az irodai telefonszám rögzítését a Horgászrendben.

 

Szikra Tibor vezetőségi tag javasolta, hogy ragadozó halra – harcsa kivételével – csalihallal (legyen az élő hal, vagy halszelet) kizárólag 1 ágú horoggal lehessen horgászni, majd kérte javaslatának megszavaztatását, amennyiben egyet értenek vele.

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök szavazásra bocsájtotta a Horgászrend kiegészítését Szikra Tibor vezetőségi tag javaslatával.

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a Horgászrend kiegészítését, miszerint „Ragadozó halra – harcsa kivételével – csalihallal kizárólag 1 ágú horoggal lehet horgászni.”

 

Takács Attila vezetőségi tag érdeklődött a csuka méretkorlátozásának esetleges módosításával kapcsolatban.

 

Dosztpoth György vezetőségi tag javasolta a csuka méretkorlátozásának 65 cm-ről 70 cm-re történő emelését.

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök szavazásra bocsájtotta Doszpoth György vezetőségi tag felvetését, mivel azzal a jelen lévők közül mindenki egyetértett.

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a csuka méretkorlátozásának 65 cm-ről 70 cm-re történő emelését.

 

(Dr. Deák József elnök úr 18 óra 15 perckor megérkezett.)

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök tájékoztatta dr. Deák József elnököt a Horgászrenddel kapcsolatos módosításokról.

 

Tájékoztatta a jelen lévőket, hogy a közgyűlésen felvetettek egy javaslatot, miszerint az nyugdíjas tagdíjat fizető horgászaink horgászhassanak két bottal, azonban csak az egybotos engedélynek megfelelő, azaz a kétbotos engedéllyel elvihető halmennyiség felét vihessék haza éves szinten. Szavazásra bocsájtotta a javaslatot.

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 5 igen szavazattal, 7 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül nem fogadták el, hogy az nyugdíjas tagdíjat fizető horgászaink horgászhassanak két bottal, azonban csak az egybotos engedélynek megfelelő, azaz a kétbotos engedéllyel elvihető halmennyiség felét vihessék haza éves szinten.

 

Szikra Tibor vezetőségi tag javasolta a következő, 2019. évtől a békés nemes halak elvihető darabszámának esetleges emelését, valamint az idei évben a horgászaink örömére 50 db tokhal telepítését a nagy tóba, hiszen rendkívül jó sporthal, élmény a fogása. Ennek a mennyiségnek a bruttó ára körülbelül 400 000 Ft, és az egyesületi Horgászrendben rögzítetteknek megfelelően természetesen tilos lenne elvinni tokhalat.

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök szavazásra tette 50 db tokhal telepítését a nagy tóba.

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül elfogadták 50 db tokhal telepítését a nagy tóba.

 

Szikra Tibor vezetőségi tag a márciusi 24 órás napijegyes horgászatról kérte ki a vezetőség véleményét.

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök elmondta, hogy az időjárásra való tekintettel március 1-től még nem igazán látja értelmét a 24 órás horgászatnak, azonban véleménye szerint a március 15-i hosszú hétvégétől meg lehetne kezdeni. Miután mindenki egyet értett, szavazásra tette javaslatát.

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a 24 órás horgászat előre hozatalát április 01-ről március 15-re.

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök tájékoztatta a jelen lévőket, hogy egy ismerőse kérelmet nyújtott be egyesületünkhöz. Elmondta, hogy édesapjának, Valkóczi Lászlónak szeretné a tagságot kiváltani, aki a Széki-tavon horgászik 30 éve, de a tó közelsége miatt át szeretne jönni hozzánk. Szavazásra tette Valkóczi László tagfelvételét egyesületünkbe.

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták Valkóczi László tagfelvételét egyesületünkbe.

 

Miután több hozzászólás és észrevétel nem volt, Pákai Zoltán ügyvezető elnök megköszönte mindenkinek a részvételt és a vezetőségi ülést 19 óra 00 perckor bezárta.

 

 

k.m.f.

 

 

Szikra Brigitta

jegyzőkönyvvezető


 

1 | 2 | >