Lépjél be vagy regisztrálj!
E-mail cím:   Jelszó:   

 

Vezetőségi ülés jegyzőkönyv - 2018. 04. 05.

 

Szám: E/03/2018.04.05.JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: A Lőrintei-tavi Horgászegyesület 2018. április 05-én, 17 óra 00 perckor, az egyesület 8400 Ajka, Diófa u. 2/B. sz. alatti hivatalos irodai helyiségében megtartott vezetőségi ülésről.                                       

Jelen vannak:                                             

Dr. Deák József elnök                                              

Pákai Zoltán ügyvezető elnök                                              

Nagy István vezetőségi tag

Ligetvári Attila vezetőségi tag

Schek Roland vezetőségi tag

Szikra Tibor vezetőségi tag

Zsoldos Attila vezetőségi tag

Takács Attila vezetőségi tag

Sass Gábor vezetőségi tag

 

 

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Deák József elnök köszöntötte a jelen lévőket, megállapította, hogy a vezetőség 9 fővel jelen van, így az ülés határozatképes, majd megnyitotta és ismertette a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

           

      1. Vegyes ügyek

 

1. Vegyes ügyek

 

Dr. Deák József elnök megjegyezte, hogy a megemelkedett vízszint miatt az ünnepek alatt vízszintcsökkentést hajtottak végre az üzemben dolgozó szakemberek, és sajnálattal vették tudomásul, hogy a tó apasztására szolgáló szivornyák visszazárásra kerültek. Ennek súlyos következményei lehetnek: a gátakon senki nem tartózkodhat még kutyasétáltatás és kirándulás céljából sem, valamint a szivornyák megnyitásakor az óránkénti ellenőrzés bevezetése a gátőr által. Átadta a szót az ügyvezető elnök úrnak.

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök elmondta, hogy a TOP pályázattal kapcsolatos minden beruházáshoz árajánlatot kell majd kérni minimum 5 kivitelezőtől, és még azt is ellenőrizni fogják, hogy az adott ajánlatok a piaci viszonyokhoz képest megfelelőek-e nagyjából.

A pályázatban a közbeszerzési szakértőn kívül egy pénzügyi szakértőt, egy projektmenedzsert, valamint egy turisztikai szakértőt is szükséges alkalmazni. Pénzügyi szakértő a kezdetektől fogva Ravasz Tibor úr, turisztikai szakértő is meg van, de vele még sajnos nem találkoztak, projektmenedzser pedig már a korábban is említett Ábrahám András volt, aki helyett sajnos új személyt kell keresni ezen feladatok ellátására. Eddig három emberrel sikerült beszélnie, akik ezt a pozíciót betöltenék egyesületünknél, az egyikükkel a turisztikai szakértőt is ki lehetne váltani. Ő javasolta azt is, hogy a mérföldkövek számát 5-ről 3-ra csökkentsék le. Véleménye szerint az első mérföldkő tartalmazná a tervezést, a második a kivitelezést, és a harmadik az eszközbeszerzést. Ennek lebonyolítására 24 hónap került kiírásra, mely szintén csökkenthető lenne akár 5-6 hónapra is, hiszen csak felújításról van szó.

 

Tájékoztatta a vezetőség tagjait, hogy van egy újabb tagfelvételis, Takács Bálint, aki többször is horgászott már tavunkon napijeggyel.

 

Dr. Deák József elnök szavazásra tette Takács Bálint tagfelvételét egyesületünkhöz.

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták Takács Bálint tagfelvételét egyesületünkhöz.

 

Szikra Tibor vezetőségi tag, tógazda elmondta, hogy az elvett horgászhelyek között még akad olyan, ahonnan a stég nem került kivételre. Ezek vezetőségi döntés értelmében kiadásra fognak kerülni az azt kérvényező egyesületi tagoknak annak fejében, hogy parti horgászhelyet alakítanak ki belőlük, valamint gondozzák azokat. A túlságosan szűkös, vagy sűrűn lévő helyek pedig megszüntetésre kerülnek. Továbbá tájékoztatta a jelen lévőket, hogy a holnapi nap folyamán 10-10 mázsa ponty és amur fog telepítésre kerülni a kis és nagy tóba is.

 

Zsoldos Attila vezetőségi tag megjegyezte, hogy a legutóbbi környezetvédelmi napon többen horgásztak, mint ahányan részt vettek azon. Javasolta, hogy a jövőben ezeken a meghirdetett napokon – ahogyan régen is volt -, egyesületi tagjaink addig ne horgászhassanak, míg a társadalmi munkák tartanak.

(Javaslatával a vezetőség minden jelen lévő tagja egyetértett.)

 

Miután több hozzászólás és észrevétel nem volt, Dr. Deák József elnök megköszönte mindenkinek a részvételt és a vezetőségi ülést 18 óra 00 perckor bezárta.

 

 

k.m.f.

 

 

Szikra Brigitta

jegyzőkönyvvezető

 

 

1 | 2 | >