Lépjél be vagy regisztrálj!
E-mail cím:   Jelszó:   

 

Vezetőségi ülés jegyzőkönyv - 2018. 06. 21.

 

Szám: E/04/2018.06.21.JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: A Lőrintei-tavi Horgászegyesület 2018. június 21-én, 17 óra 00 perckor, az egyesület 8400 Ajka, Diófa u. 2/B. sz. alatti hivatalos irodai helyiségében megtartott vezetőségi ülésről.                                       

Jelen vannak:                                  Meghívott:                                      

Dr. Deák József elnök                        György József felügyelő bizottság elnöke

Pákai Zoltán ügyvezető elnök                                              

Sass Gábor vezetőségi tag

Scheck Roland vezetőségi tag

Szikra Tibor vezetőségi tag

Doszpoth György vezetőségi tag

Havasi Balázs vezetőségi tag

Baracska Ádám vezetőségi tag

 

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Deák József elnök köszöntötte a jelen lévőket, megállapította, hogy a vezetőség 8 fővel jelen van, így az ülés határozatképes, majd megnyitotta és ismertette a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

                                            

        1. Közbeszerzési szakértő és tervező kiválasztása
   2. Vegyes ügyek


1. Közbeszerzési szakértő és tervező kiválasztása

 

Dr. Deák József elnök tájékoztatta a jelen lévőket, hogy TOP pályázattal kapcsolatban szükséges egy közbeszerzési szakértő és egy tervező megbízása is. Előbbi a jogszabályoknak megfelelően a közbeszerzéseket fogja lebonyolítani, utóbbi pedig a műszaki tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges. A szükséges előkészítő munkákat Pákai Zoltán ügyvezető úr ezzel kapcsolatban már megtette, az árajánlatkérések kiküldésre kerültek, valamint azokra az ajánlatok már be is érkeztek, most az ajánlatok elbírálása a feladatunk.

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök a napirendi pont keretein belül tájékoztatta a jelen lévőket, hogy az előírásnak megfelelően kiküldött ajánlatkérések szerint az ajánlattevők által az összes megadott paraméter szerint kerülnek az ajánlatok elbírálásra. A közbeszerzésre a következő árajánlatok érkeztek:

  • Konstruktív Mérnöki Iroda Kft.                        875 000 Ft + áfa (bruttó 1 111 250 Ft)
  • Békési Csaba László e.v.                                820 000 Ft + áfa (bruttó 1 041 400 Ft)
  • Asbóth-Tóth Krisztina e.v.                              800 000 Ft (áfa mentes bruttó összeg)

 

A legkedvezőbb ajánlat Asbóth-Tóth Krisztinától, Balatonalmádiból érkezett, aki komoly pályázatokat és közbeszerzéseket bonyolított már le (valamint bonyolít le jelenleg is), továbbá az ajánlatkérésben megfogalmazott feltételek szerint az ő megbízása volna a legmegfelelőbb számunkra.

 

Dr. Deák József elnök szavazásra tette fel Asbóth-Tóth Krisztina megbízását a közbeszerzési szakértői tevékenység ellátására a vezetőségnek.

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták Asbóth-Tóth Krisztina megbízását a TOP pályázattal kapcsolatos közbeszerzések lebonyolításával.

 

Dr. Deák József elnök tájékoztatta a jelen lévőket, hogy szintén három ajánlat érkezett be a műszaki tervdokumentáció elkészítésére is, mely magába foglalja a halőrház épületének energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó energetikai tanúsítvány, valamint engedélyes, kiviteli tervek elkészítését is. Az ajánlatok a következők:

 

  • Anno Design Mérnöki Iroda Kft.                      1 500 000 Ft + áfa (bruttó 1 905 000 Ft)
  • Brunner és Társa Kft.                                     1 180 000 Ft + áfa (bruttó 1 498 600 Ft)
  • Sebestyén Géza e.v.                                      1 745 000 Ft (áfa mentes bruttó összeg)

 

Elmondta, hogy a beérkezett ajánlatok közül minden szempontot figyelembe véve a Brunner és Társa Kft. által benyújtott árajánlat a legelőnyösebb egyesületünk számára, ezért szavazásra tette fel megbízásukat a vezetőség felé.

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a Brunner és Társa Kft. megbízását a TOP pályázattal kapcsolatos műszaki tervdokumentáció elkészítésével.

 

2. Vegyes ügyek

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök tájékoztatta a vezetőség tagjait, hogy érkezett négy tagfelvételi kérelem, melyből hárman (Kiss Sebastian, Havasi László, Druzsin Tamás) bojlis módszerrel horgászó sporthorgászok, valamint Kotsy Józseftől, akit egyesületünk évekkel ezelőtt halőrként alkalmazott. Dr. Deák József elnök a korábban ismertetett tagfelvételi kérelmek ismeretében szavazásra tette fel Kiss Sebastian, Havasi László, Druzsin Tamás és Kotsy József horgásztársak tagfelvételét egyesületünkbe.

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták Kiss Sebastian, Havasi László, Druzsin Tamás és Kotsy József horgásztársak tagfelvételét egyesületünkbe.

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök tájékoztatta a jelen lévőket, hogy György József felügyelő bizottság elnöke körülbelül 3 hete meglepetésszerűen ellenőrzést tartott az egyesület irodai helyiségében, majd kérte, hogy számoljon be röviden a tapasztaltakról.

 

György József felügyelő bizottság elnöke elmondta, hogy az ellenőrzés során egy összerendezett, átlátható, naprakész könyvelés állt a rendelkezésére, melyben a bizonylatok és számlák tanulmányozása után a bevételi és a kiadási oldalon is mindent rendben talált, a kasszában lévő összeg egyezett a főkönyvben szereplővel.

Sass Gábor vezetőségi tag az elmúlt csapadékos időszak következményeiből tanulva javasolta a nagy tó kifolyójánál kihelyezett halfogó rács magasítását, valamint a kis tó kifolyójánál ugyan ilyen rács kihelyezését, amennyiben erre lehetőség van.

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök véleménye szerint a nagy tó kifolyónál akár már egy mobil rács elkészítése is segítség lehet, mely csak az extrém áradások során kerülne kihelyezésre a halállomány védelme és megtartása érdekében.

 

Dr. Deák József elnök tájékoztatta a vezetőség jelen lévő tagjait, hogy az előre jelzett nagy esőzés miatt a szivornyákat az esőzés előtt a tó üzemeltetői üzembe helyezték, de a vízgyűjtő területre lehullott extrém csapadék mennyiség jelentősen megemelte a tavak vízszintjét, így a szivornyákon és az árapasztókon keresztül jutott el a többletvíz a befogadóba. A nagy esőzéskor a szivornyák működését az üzemeltetők folyamatosan ellenőrizték, ha láthatóan csökkent a szállított víz mennyisége, újra lettek indítva.  Rács kihelyezésére és magasítására azok (amennyiben szükséges szaktervezővel történő) megterveztetését követően, kellően megindokolva van lehetőség. A nagy esőzéseknél elengedhetetlen a halfogó rácsok állandó tisztítása, hogy a fennakadó uszadékok ne tömítsék el és ne akadályozzák az elfolyó víz útját. Ezt a kérdéskört az üzemeltetővel és a tó tulajdonosával mindenképpen szükséges egyeztetni. Extrém csapadékos időjárás esetén célszerű és az egyesületnek érdeke is a halfogó rácsok folyamatos tisztítása a halőrök bevonásával.

 

 

Miután több hozzászólás és észrevétel nem volt, Dr. Deák József elnök megköszönte mindenkinek a részvételt és a vezetőségi ülést 18 óra 00 perckor bezárta.

 

 

k.m.f.

 

 

Szikra Brigitta

jegyzőkönyvvezető

 

  

1 | 2 | >