Lépjél be vagy regisztrálj!
E-mail cím:   Jelszó:   

 

Vezetőségi ülés jegyzőkönyv - 2018.03.30.

 

Szám: E/03/2018.03.30.JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: A Lőrintei-tavi Horgászegyesület 2018. március 30-án, 17 óra 00 perckor, az egyesület 8400 Ajka, Diófa u. 2/B. sz. alatti hivatalos irodai helyiségében megtartott vezetőségi ülésről.

                                       

Jelen vannak:                                              

Dr. Deák József elnök                                                         

Pákai Zoltán ügyvezető elnök                                             

Sass Gábor vezetőségi tag

Zsoldos Attila vezetőségi tag

Szikra Tibor vezetőségi tag

Doszpoth György vezetőségi tag

Nagy István vezetőségi tag

Takács Attila vezetőségi tag

 

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Deák József elnök köszöntötte a jelen lévőket, megállapította, hogy a vezetőség 8 fővel jelen van, így az ülés határozatképes, majd megnyitotta és ismertette a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

           

1.     Projektmenedzser és pénzügyi menedzser kiválasztása

1. Projektmenedzser és pénzügyi menedzser kiválasztása

 

Dr. Deák József elnök elmondta, hogy TOP pályázattal kapcsolatban szükség van egy projekt és egy pénzügyi menedzser megválasztására is. Felkérte Pákai Zoltán ügyvezető elnököt a jelen lévő vezetőségi tagok árajánlatokkal kapcsolatos tájékoztatására.

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök a napirendi pont keretein belül tájékoztatta a jelen lévőket, hogy az előírásnak megfelelően kiküldött ajánlatkérések szerint az ajánlattevők által az összes megadott paraméter szerint kerülnek az ajánlatok elbírálásra. Szakmai és adminisztratív projektmenedzsmentre az alábbi árajánlatok érkeztek:

 

  • Pék Dorottya e.v.                                          1.336.296 Ft (áfa mentes bruttó összeg)
  • Gilincsek Szabolcs                                        2.640.000 Ft (áfa mentes bruttó összeg)
  • Innov-Art Kft.                                                 2.400.000 Ft + áfa (bruttó 3.048.000 Ft)

 

A legkedvezőbb ajánlat Pék Dorottya egyéni vállalkozótól érkezett, az ajánlatkérésben megfogalmazott feltételek szerint az ő megbízása volna a legmegfelelőbb számunkra.

 

Dr. Deák József elnök szavazásra tette fel Pék Dorottya egyéni vállalkozó megbízását a Szakmai és adminisztratív projektmenedzsmenttel kapcsolatos tevékenység ellátására.

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták Pék Dorottya egyéni vállalkozó megbízását a Szakmai és adminisztratív projektmenedzsmenttel kapcsolatos tevékenység ellátására.

 

Dr. Deák József elnök tájékoztatta a jelen lévőket, hogy a Pénzügyi projektmenedzsmentre is három ajánlat érkezett be.

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök ismertette a Pénzügyi projektmenedzsmentre beérkezett árajánlatokat:

 

  • Ravasz Tibor e.v.                                           666.648 Ft (áfa mentes bruttó összeg)
  • Baracska Vivien e.v.                                      840.000 Ft (áfa mentes bruttó összeg)
  • Borbély Hajnalka                                          720.000 Ft (áfa mentes bruttó összeg)

 

Elmondta, hogy a beérkezett ajánlatok közül minden szempontot figyelembe véve a Ravaszt Tibor egyéni vállalkozó által benyújtott árajánlat a legelőnyösebb egyesületünk számára, ezért szavazásra tette fel megbízását a vezetőség felé.

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a Ravasz Tibor egyéni vállalkozó megbízását a Pénzügyi projektmenedzsmenttel kapcsolatos teendők elvégzésével.

 

Miután több hozzászólás és észrevétel nem volt, Dr. Deák József elnök megköszönte mindenkinek a részvételt és a vezetőségi ülést 17 óra 45 perckor bezárta.

 

 

k.m.f.

 

 

Szikra Brigitta

jegyzőkönyvvezető

 

1 | 2 | >