Lépjél be vagy regisztrálj!
E-mail cím:   Jelszó:   

 

Vezetőségi ülés jegyzőkönyv - 2018.08.09.

 

Szám: E/05/2018.08.09.JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: A Lőrintei-tavi Horgászegyesület 2018. augusztus 09-én, 17 óra 00 perckor, az egyesület 8400 Ajka, Diófa u. 2/B. sz. alatti hivatalos irodai helyiségében megtartott vezetőségi ülésről.

                                     

Jelen vannak:                                                                                                         

Dr. Deák József elnök                                             

Pákai Zoltán ügyvezető elnök

Zsoldos Attila vezetőségi tag

Nagy István vezetőségi tag

Doszpoth György vezetőségi tag                             

Havasi Balázs vezetőségi tag

Baracska Ádám vezetőségi tag

Takács Attila vezetőségi tag

 

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Deák József elnök köszöntötte a jelen lévőket, megállapította, hogy a vezetőség 8 fővel jelen van, így az ülés határozatképes, majd megnyitotta és ismertette a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

           

1.     Közbeszerzési szabályzat elfogadása

2.     Bíráló bizottság tagjainak kinevezése

3.     Vegyes ügyek

 

1. Közbeszerzési szabályzat elfogadása

 

Dr. Deák József elnök az első napirendi pont keretében tájékoztatta a jelen lévőket, hogy megküldték részünkre a TOP pályázattal kapcsolatos Közbeszerzési szabályzatot, mely 2018. augusztus 06-án e-mail formájában továbbításra került minden vezetőségi tagnak is áttanulmányozás céljából, hogy jelen vezetőségi ülésen az abban való változtatási javaslatokat és hozzászólásokat tegyék meg, majd szavazzanak annak elfogadásáról.

Javasolta, hogy a Közbeszerzési szabályzat tervezete tartalmazza az egyesület ügyvezető elnökének feladatkörét, valamint az „ügyvezető” szó „ügyvezető elnök”-re, és az „egyesület elnöksége” javítását az „egyesület vezetősége”-re, hiszen így lesz összhangban az Alapszabályban megfogalmazottakkal. Megjegyezte, hogy minden évben szükséges lesz közzé tenni a módosítható közbeszerzési tervet, melynek mellékleteként meg tudják adni az induló éves közbeszerzési táblázatot, amit a szabályzatnak megfelelően az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer honlapján rögzíteni kell majd. Továbbá ez a szabályzat írja elő azt is, hogy a közbeszerzésekhez egy Bíráló bizottság megválasztása is szükséges, melynek tagjaira az egyesület ügyvezető elnöke fog javaslatot tenni.

 

Dr. Deák József elnök szavazásra tette fel a korábban már minden vezetőségi tag által áttanulmányozott, javaslatival kiegészített Közbeszerzési szabályzat tervezetének elfogadását.

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a Lőrintei-tavi Horgászegyesület Közbeszerzési szabályzatának tervezetét dr. Deák József elnök javaslatival kiegészítve.

 

2.     Bíráló bizottság tagjainak kinevezése

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Bíráló bizottságnak tartalmaznia kell egy közbeszerzési tárgya szerinti (építész-, építőmérnök), egy pénzügyi (közgazdasági) és egy jogi (jogász) szakértelmű, valamint egy akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói jogosultsággal bíró személyt. Próbáltak erre a feladatra olyan személyeket kiválasztani, akik értenek hozzá, valamint a bérük kedvező az egyesületre nézve. A közbeszerző, Asbóth-Tóth Krisztina az előző vezetőségi ülésen már megválasztásra került, ő készítette el a Közbeszerzési szabályzat tervezetét is. A pénzügyi szakértelmű személy Pék Dorottya, aki egyben a pályázatírónk is. A közbeszerzési tárgya szerinti Bíráló bizottsági tagnak Kántor Miklóst és Demény Zoltánt javasolta, utóbbi egy tervezéssel foglalkozó céget vezet, jogi szakértelmű személynek pedig dr. Hock Ernő ügyvéd urat, aki a korábbiakban is korrekten járt el egyesületünk ügyeiben. Ennek az 5 fős Bíráló bizottságnak lesz a feladata a nyertes kivitelezőre javaslatot tenni, miután a beérkezett ajánlatokat áttanulmányozták és kiértékelték.

 

Dr. Deák József elnök szavazásra tette fel a közbeszerzési Bíráló bizottság tagjainak - Asbóth-Tóth Krisztina közbeszerzési, Pék Dorottya pénzügyi, Kántor Miklós és Demény Zoltán közbeszerzési tárgya szerinti, valamint dr. Hock Ernő ügyvéd úrnak jogi szakértelmű – elfogadását.

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a közbeszerzési Bíráló bizottság tagjaiként Asbóth-Tóth Krisztina közbeszerzőt, Pék Dorottya közgazdász-pályázatírót, Kántor Miklós és Demény Zoltán építész- és építőmérnököket, valamint dr. Hock Ernő ügyvéd urat.

 

3. Vegyes ügyek

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök elmondta, hogy Szikra Tibor vezetőségi tag, tógazda sajnos nem tudott megjelenni ezen a vezetőségi ülésen, de kérte javaslatának előterjesztését, miszerint a nagy tó hátsó, mélyebb részén (a vízkiemelő környékére) is szükség volna egy nagyobb teljesítményű vízforgató kihelyezésére a tartós meleg végett, ezzel növelve a víz oxigénellátását, hiszen óvni kell halállományunkat, mely értékes példányokat is magába foglal. Egy ilyen, a célnak megfelelő méretű és teljesítményű vízfogató költsége körülbelül 300.000 Ft – 350.000 Ft körül lenne. Támogatta az ötletet és javasolta, hogy kérjenek árajánlatot egy számunkra megfelelő készülékre maximum 350.000 Ft értékben. Hozzátette, hogy a kis tónak van átfolyása, ott ilyen problémák szerencsére nem állnak fenn.

 

Zsoldos Attila vezetőségi tag elmondta, hogy amennyiben a kis tó szellőztetésére is szükség lesz a későbbiekben, egy aggregátor kihelyezésével együtt valamelyik vízforgató áttelepíthető a nagy tóból akár csak egy hétre is.

 

Dr. Deák József elnök szavazásra tette fel, hogy kérjenek árajánlatot egy számunkra megfelelő teljesítményű vízforgató készülékre maximum 350.000 Ft értékben.

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az árajánlat kérését egy megfelelő teljesítményű vízforgató készülékre maximum 350.000 Ft értékben.

 

Baracska Ádám vezetőségi tag a kis tavi horgászállásokkal kapcsolatban elmondta, hogy előfordul egy-két olyan stég, melyeknek nem csak a bejárója, hanem egésze vasból került kialakításra, azonban a horgászrend előírásai szerint az ilyen állások létesítése nem lehetséges a tóparton. Érdeklődött azok sorsa felől.

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök tájékoztatásul közölte, hogy egyelőre csak a nagy tavi horgászhelyek kialakítása került szabályozásra. Véleménye szerint a kis tavon már meglévő, szóban forgó stégek bent maradhatnak egyelőre, azonban javasolta, hogy új horgászállások vasból és fémből történő építése a jövőben már ne legyen engedélyezett.

(Javaslatával a vezetőség minden jelen lévő tagja egyetértett.)

 

Miután több hozzászólás és észrevétel nem volt, Dr. Deák József elnök megköszönte mindenkinek a részvételt és a vezetőségi ülést 17 óra 45 perckor bezárta.

 

 

k.m.f.

 

 

Szikra Brigitta

jegyzőkönyvvezető

  

1 | 2 | >