Horgászrend egyesületi tagoknak 2021

Érvényes: az tárgyévi területi engedély váltásának dátumától

A Lőrintei-víztározón horgászók a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit, valamint az Országos Horgászrend és a helyi horgászrend szabályait.

A horgász az területi engedély megváltásával a horgászrendben foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja. A helyi horgászrend évközi változásáról, vagy egy elrendelt eseti tilalmakról a horgász az egyesület honlapján, valamint a bekötő utakon és a halőrháznál elhelyezett hirdetőtáblákon kifüggesztett értesítésekről tájékozódhat. A tóparton, vízen, horgászhelyen kizárólag saját felelősségre lehet tartózkodni és horgászni.

A Lőrintei-tavi HE a horgászvizeken és a hozzátartozó területeken bekövetkező balesetekért, megbetegedésekért, vagy az okozott anyagi károkért felelősséget nem vállal és nem fedezi az azzal kapcsolatban felmerülő költségeket.

A horgászat gyakorlásának alapvető feltételei közé tartozik az érvényes horgászokmányok megléte és azok a horgászhelyen történő mindenkori biztosítása.

A horgászokmányok közül a helyi horgászrend hatálya alá tartozó területi engedély vásárlásával a horgász polgárjogi szerződést is köt a jegy kiadójával, s ennek keretében hozzájárul adatai hatályos jogszabályoknak megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez.

Területi engedély:

2021. évtől egyesületünk újra rendelkezik víztérkóddal, tehát a területi engedéllyel együtt az állami horgászjegy és fogási napló pontos vezetése, év végi összesítése is szükséges.

A Lőrintei-tavi Horgászegyesület víztérkódja: 99-009-9-9

A területi engedély a következő időpontok között, csak nappal jogosít horgászatra:

I. hónap – 0730-1630 VII. hónap – 0500-2100
II. hónap – 0630-1730 VIII. hónap – 0530-2100
III. hónap – 0600-1800 IX. hónap – 0600-1930
IV. hónap – 0530-2000 X. hónap – 0630-1830
V. hónap – 0500-2100 XI. hónap – 0630-1600
VI. hónap – 0500-2100 XII. hónap – 0700-1600

Területi engedélyt az az állami engedéllyel rendelkező horgászunk kaphat, aki az előző évi fogási naplóját leadta, az előző évi jogfenntartói díját befizette, és a tárgyévi tagsági díját rendezte.

A Lőrintei-víztározó tavain (nagytó, kistó) a jelölt helyeken, horgászni jelen horgászrend alapján felnőtt engedéllyel 2 bottal, botonként 2 horoggal, felnőtt kedvezményezett (nyugdíjas) 1 bottal, azon 2 horoggal ifjúsági engedéllyel 1 bottal, azon 1 horoggal lehet.

Gyermekhorgász az egyesület területi engedélyének birtokában egy úszós vagy fenekező horgászkészséggel, azon egy horoggal kizárólag békés halra horgászhat. Gyermek területi engedéllyel napi 3 kg, heti 6 kg, évi 25 kg egyéb hal vihető el. Gyermekhorgász kizárólag állami horgászvizsgával rendelkező felnőtt felügyelete mellett horgászhat. Az általa fogott nemes halat átadni tilos, fogást követően kíméletesen vissza kell helyezni a tóba.

Területi engedéllyel, napi 5 db nemes hal vihető el az alábbiak szerint, békés halból legfeljebb 3 db, ragadozó halból 2 db, valamint 5 kg egyéb hal.

Területi engedéllyel, hetente (hétfőtől-vasárnapig) 12 db nemes hal, békés halból 8 db, ragadozóból 4 db, valamint 15 kg egyéb hal fogható.

Területi engedéllyel, évente 35 db nemes hal, békés halból egy fajból évente legfeljebb 25 db, ragadozó halból évente maximum 15 db fogható.

Területi engedéllyel az éves kifogott és elvihető hal mennyisége: nemes halból 80 kg, valamint egyéb halból 40 kg.

Egy botos kedvezményezett, illetve nyugdíjas egy botos területi engedéllyel napi 3 nemes hal, de egy fajból legfeljebb 2 db, valamint 3 kg egyéb hal fogható.

Egy botos kedvezményezett, illetve nyugdíjas egy botos területi engedéllyel, heti 6 nemes hal, de egy fajból legfeljebb 4 db, valamint 9 kg egyéb hal fogható.

Egy botos kedvezményezett, illetve nyugdíjas egy botos területi engedéllyel, évente legfeljebb 15 db nemes hal, de egy fajból maximum 10 db fogható.

Egy botos kedvezményezett, illetve nyugdíjas egy botos területi engedéllyel az éves kifogott és elvihető hal mennyisége: nemes halból 40 kg, valamint egyéb halból 20 kg.

Azon halfajokra, melyekből a napi és az éves darabszám kifogásra került, ugyan azzal a módszerrel tilos horgászni.

Második területi engedély váltása nem lehetséges.

A nemes halak mért súlyát közvetlenül a fogás után, a fogási naplóba kell beírni. 2017. évtől a digitális vagy analóg, mutatóval ellátott mérleg és a kizárólag kereskedelmi forgalomban kapható halvédelmi matrac (pontymatrac) általános használata kötelező!

A halvédelmi matracot a horgászat megkezdésétől a vízpatron készenlétben kell tartani.

A kifogott halakat mérlegre akasztható mérőeszköz (pl. merítőháló, haltartó vagy halmérő szák, vödör) segítségével kell mérlegelni. A mérleg kampóját közvetlenül a halra (pl. szájába, kopoltyújába) akasztani szigorúan tilos!

Az egyéb halak összsúlyát a horgászat befejezését követően, a horgászhely elhagyása előtt kell a fogási naplóba beírni.

A fogási naplóba a kifogott nemes hal fogási időpontját (hónap, nap, óra, perc), valamint a fogás helyét (kis tó, nagy tó) haladéktalanul – (mielőtt a fogási készséget újracsaliznánk, vagy bevetnénk)- be kell írni. A beírást tintával, golyóstollal kell megtenni. A fogási naplóba javítani tilos.

A szabályosan kifogott és így megtartható halak cseréje, a vízparton, horgászhelyen belüli átadása és ajándékozása, valamint a kifogott hal értékesítése tilos. Cserén azt kell érteni, amikor a hal már szákba (ragadozó esetén szájbilincsre) került és azt a horgász a horgászhelyén a később kifogott halra kívánná átcserélni. Átadáson ingyenes halátadás értendő egy másik, szintén horgászati jogosultsággal rendelkező személy részére. Ajándékozáson egy horgászati jogosultsággal nem rendelkező személy részére történő átadás értendő. Értékesítésen a hal ellenérték fejében történő átadása értendő, az átvevő személyétől függetlenül.

A fogási naplóba be nem írt, a horgászat ideje alatt szákban tartott nemes hal hallopásnak minősül.

A szákban tartott, elpusztult nemes hal esetén kötelezően értesíteni kell a halőrt, aki eldönti, hogy engedélyezi-e a horgászat folytatását.

Tilos a halat más szákjában tartani, vagy a horgászhelytől 3 m-nél messzebb kikötni.

A drótszák használata tilos!

Kishal tartó edényben nemes hal még ideiglenesen sem tartható.

A horgászkészségek mellett az egyesületi tagsággal rendelkező horgász alkalmilag 1 db, maximum 1 m2 felületű csalihalfogó emelőhálót is használhat, kizárólag a számára a horgászathoz szükséges, 15 cm-nél nem nagyobb – fogható – csalihalak gyűjtésére.

Tilos olyan szereléket használni, amely „gereblyézés” céljára készült. (pl. ólomba rögzített nagyméretű egyes vagy hármas horog, vagy a végólom fölött a főzsinórral előke nélkül felkötött egyes vagy hármas horog.)

Ragadozó halra – harcsa kivételével – csalihallal kizárólag 1 ágú horoggal lehet horgászni!

Ragadozó halra történő horgászat esetén az indokolatlan nyeletés tilos!

Fonott zsinór használata főzsinórként kizárólag pergetésre és harcsahorgászatra engedélyezett. Fonott zsinór dobóelőkének 10 méterig, valamint horogelőkének engedélyezett.

Harcsa horgászata esetén kötelező a minimum 1 méter x 2 méteres horogszabadító matrac (ponyva).

Horgásztavainkon a balinólom használata és a pilkerrel való horgászat tilos.

A kifogott hallal, kíméletesen kell bánni, minden sérülését el kell kerülni.

A kifogott hal tetszőleges megjelölése, csonkítása tilos!

Az el nem vihető halat a mérlegelés és fotózás után haladéktalanul vissza kell engedni a vízbe, zsákolásuk és lerakásuk szigorúan tilos.

Az el nem vihető  halakat fényképezésekor csak a kereskedelmi forgalomban kapható pontymatrac felett, 50 cm-nél nem magasabbra emelve szabad tartani. Halakkal álló testhelyzetben fotózkodni tilos!

Bojlis módszerrel való horgászat csak nagyméretű (1 m x 1 m), sűrű szövésű bojlis merítőháló, oldalfallal rendelkező zárt pontymatrac vagy pontybölcső, illetve halmérő szák, valamint sebfertőtlenítő megléte esetén lehetséges.

Bojlis horgászat esetén fonott dobóelőke használata tilos, csak monofil zsinór, valamint csúszó ólmos bojlis szerelék használható.

Leadcore használata tilos!

Több féle horgászmódszer folytatása (pl. bojlizás és pergetés együttes alkalmazása esetén) automatikusan sporthorgászatnak minősül.

Házi horgászversenyen a versenyző által kifogott halak közül 1 db –horgász által kiválasztott, tilalom alá nem eső- hal elvihető, a fogási naplóba történő bejegyzést követően.

Teríték készítése tilos, erre a vezetőség megfelelő felügyelet biztosítása mellett egyedi engedélyt adhat (pl. teszthorgászat eredményének fotózása visszaengedés előtt).

Parti horgászat esetén a szerelék behajítása – a csónakos horgász veszélyeztetése nélkül – csak a tó tengelyvonalára merőlegesen (a gátakkal párhuzamosan / történhet, kivéve a két öblöt.

A gátakon, illetve a kis tó gátjától a nagy tó befolyóig a horgászat tilos!

A temetőöböl táblával kijelölt része „kíméleti terület”, horgászni ott szigorúan tilos!

Haltelepítést követően fajlagos vagy általános tilalom rendelhető el, a hirdetőtáblán közölteknek megfelelően.

A tóba halat telepíteni tilos, erre csak a vezetőség jogosult.

Etetni csónakból, illetve partról (helyben tartó etetés) engedélyezett.

Horgásztavainkon száraz szemes takarmánnyal etetni tilos!  Ettől eltérni vezetőségi döntés után lehet!

Etetni, illetve a szereléket bevinni a kihelyezett jelzőbóján túl, a parttól 100 méteren felül, valamint a tó középvonalán túl tilos!

Horgásztavainkat a padragi útról leágazó két bekötő úton lehet megközelíteni, illetve elhagyni!

Tavainkon  léki  horgászat nem engedélyezett, valamint a jégen való csúszkálás, korcsolyázás szigorúan tilos!


Éjszakai horgászat

Az éjszakai fogás beleszámít a napi elvihető mennyiségbe.

Éjszakai horgászatra április 1-jétől október 31-ig van lehetőség. Ettől a vezetőség eltérhet.

Éjjel a tóparton tartózkodni – az engedélyezett éjszakai horgászat kivételével – tilos.                                    

Éjszakai horgászatra, előzetesen a halvédelmi megbízottnál kell jelentkezni személyesen vagy telefonon, minden esetben egyeztetni kell a stég tulajdonosával, vagy érkezése esetén át kell engedni a helyet.

Kezdés: a nappali horgászat befejezését követően, amely előtt min. 30 perccel a jegy megváltása kötelező.

Befejezés: a következő nappali horgászat kezdetekor. Ennél korábbi távozási szándékot a halőrnek be kell jelenteni, és csak az utasításának megfelelően lehet a tó partját elhagyni.

Éjszaka pergetni tilos!

Éjszakai horgászat során a helyváltoztatás tilos!

Kötelező az éjszakai horgászhely kivilágítása jól látható módon, mások zavarása nélkül.

Éjszaka a csónak fárasztásra, szerelék kiszabadítására, illetve behordásra engedélyezett, abból horgászni tilos (kivéve erre külön engedéllyel rendelkezők)!

Az éjszakai horgászaton fogott halak az éves, fogható mennyiségbe beleszámítanak.

A fenti időpontokban a kis tavon csak ragadozó halra történő horgászat engedélyezett.

Nappali horgászat befejezését követően, hozzátartozó, illetve a horgászatban részt nem vevő személyek a tavakat nem közelíthetik meg.

Egyesületi tagnak éves éjszakai jegy is váltható.


Csónakkölcsönzés

Saját csónak használata a meghatározott díj befizetése ellenében engedélyezett. Használata kizárólag a halőrrel történő előzetes bejelentést követően, korlátozott számban, a tó befogadó képességének függvényében lehetséges. A csónakot a horgászat befejeztével el kell szállítani.

A horgászcsónak tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy a csónak felszereltsége és műszaki állapota a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfeleljen.

Csónak használata és kiadása április 1-jétől október 31-ig lehetséges. Az időjárás függvényében ettől a vezetőség eltérhet.

Csónak kölcsönzésekor a csónak esetleges sérüléseit, hibáit a halőrnek jelezni kell, ellenkező esetben az éppen azt használó horgászt terheli a felelősség és a csónakban okozott kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik.

December 01-től következő év február 28-ig (szökőévben február 29-ig) csónak használata tilos.

Csónakot kiadni, csak 16 éven felüli horgásznak lehet. Csónak igénybevételének feltétele: alkoholmentes állapot, mentőmellény használat. Alkohol fogyasztás a csónak használata közben is tilos! 14 éven aluli gyerek csak mentőmellénnyel, 18. életévét betöltött személy jelenlétében tartózkodhat.

A csónak használata a horgász saját felelősségére történik, melyet írásban is meg kell erősíteni minden használónak.

Kedvezőtlen időjárás (viharos szél) esetén a csónakkiadást a halőr megtagadhatja.

Viharjelzés: A kolomp megszólalásától, valamint a viharjelző zászló felhúzásától annak leengedéséig és a döntés visszavonását jelző kolompig vízre szállni tilos!

Csónakot igénybe venni napkelte után 06:00 órától, jegy megváltását követően, vagy a halvédelmi megbízottal telefonos egyeztetést követően, utólagos fizetési kötelezettség mellett lehet.

Csónak engedély nélküli használata fegyelmi vétségnek minősül.

Csónakkölcsönzésre mindkét tavon korlátozott számban van lehetőség.

Csónak bérelhető 24 órára, egész napra, fél napra, illetve etetésre (max. 1/2 óra).

Egy csónakban maximum 2 fő tartózkodhat egy időben. Csónakból történő horgászat során a horgászat befejezte előtt partra evezni tilos. Csónakot visszahozni tiszta állapotban kell visszahozni, a felszerelés (evező, súly, kötél, mentőmellény) meglétével együtt, a megváltott jegy lejártát követően. A csónakban, vagy felszerelésben okozott kárért az igénybe vevő kártérítési felelősséggel tartozik.

Halradar, etetőhajó és elektromos csónakmotor a tavon használható.

Etetni csónakból, illetve etetőhajóval, a fent meghatározott módon lehetséges, valamint a behordás engedélyezett. Az a horgász, aki szerelékét csónakkal vagy etetőhajóval juttatja be, hal elvitelére nem jogosult.

Hal elvitele esetén etetőhajó használata csak etetésre, a horgászat megkezdése előtt használható (a horgászkészség és az tetőhajó egyidejűleg nem tartható a vízparton). Sporthorgászat esetén etetésre és behordásra is egyaránt engedélyezett.


Rendtartás

A tóparton, illetve a horgászat során a természet védelmének szabályai értelmében a horgászati tevékenységen túl tilos a helyi élővilág állapotának, minőségének bármilyen megváltoztatása, zavarása, a víz szennyezése és a szemetelés bármilyen változata. A természeti és az épített környezet megóvása, a tisztaság fenntartása a használók kötelessége, kártérítési felelősség vállalása mellett.

Mások zavarása, a túlzott zajkeltés minden formája tilos. Nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság vagy bódult állapot esetén a hivatásos halőr által a horgászat folytatása megtiltható, a terület azonnali elhagyására való felszólítás mellett.

Fűnyírás hétköznaponként és szombatonként reggel 7 órától 21 óráig lehetséges, vasárnaponként nem engedélyezett.

A tavak körül szemétgyűjtő nincs, kihelyezése tilos, valamennyi horgász köteles a szemetét összegyűjteni és elszállítani, haza vinni.

Szemétgyűjtési lehetőséget a vezetőség csak rendezvényekre biztosít.

Szemetes helyen a horgászatot megkezdeni tilos, ellenőrzés esetén az ott lévő szemét a horgász által eldobottnak minősül.

A kiépített partvédő kövezés, védmű nem bontható meg, a kövek ideiglenesen sem hordhatók el.

Az elvihető hal horgászhelyen történő konyhai előkészítése, feldolgozása csak erősen indokolt esetben, a halőr előzetes engedélyével lehetséges.

A vízparton – kifejezett halgazdálkodási hasznosítói, üzemeltetői engedély hiányában – csak fém és műanyag bottartó használható.

A víz-és környezetszennyezés, kiváltképpen a halpusztulás észlelését a horgász haladéktalanul köteles jelenteni a halvédelmi megbízottnak vagy a tógazdának.

Tilos a tóban fürödni. Tilos kutyát fürdetni, a vízparton póráz nélkül, valamint oly módon tartani, hogy az más horgászt zavarjon.

Autó mosása a tó körül nem engedélyezett.

Az egyesület tavai környezetében a gyomirtó használata tilos!

A horgász a bevetett készséget nem hagyhatja őrizetlenül, amennyiben a horgászhelyét elhagyja, készségét köteles a vízből kivenni, azok őrzésével mást megbízni nem szabad. Őrzöttnek, illetve felügyeltnek minősül a horgászkészség, ha a horgász vizuális kapásjelző esetén haladéktalanul, hangjelzéses kapásjelző esetében az észleléstől számított legrövidebb időn belül bevághat, illetve megkezdheti a hal fárasztását.

Érvényes engedéllyel horgászó egyesületi tag egyik horgászbotját átengedheti használatra hozzátartozójának, családtagjának. A hozzátartozó csak akkor – és ugyan azon a horgászhelyen, ahol a másik bottal horgásznak – használhatja az egyik fogási készséget, ha a horgász is jelen van.

A horgász a hozzá tartozó vendégeiért köteles felelősséget vállalni, és a vendégek által elkövetett kihágásokért felelni!

A horgász joga és kötelessége a szabályok és a horgászrend betartása, annak megsértőjét figyelmeztetni, az észlelt szabálytalanságokat, továbbá a part szennyezését és rongálását hivatalos személynek, illetve szervnek –(halvédelmi megbízott, horgászegyesület vezetősége stb.)- bejelenteni.


Horgászállások

Devecseri oldalon kialakított parkolóknál köteles parkolni minden gépjárművel érkező horgász.

Tavainkon a kiadott horgászhelyek jelölt helynek minősülnek. A jelölt helyre bejegyzett és a névtáblán szereplő horgász a hely használatában elsőbbséget élvez, megérkezésekor, kérésére, a helyet át kell adni.

A horgászállás sorszámozott névtáblával való ellátása, a kedvezményezett feladata, valamint felel a rajta szereplő nevek valódiságáért.

Az elsőbbséget élvező horgász köteles a horgászállást folyamatosan rendben tartani. Ide értendő a nád levágása, a horgászállás és környezetének rendben tartása is. A horgászállás megfelelő használhatóságát egész évben fenn kell tartani!

Horgászállások ellenőrzése alkalmával a rendetlen, veszélyesnek minősített horgászállásról az elsőbbségi joggal rendelkező horgászt, a vezetőség értesíti. Amennyiben a felszólításnak 30 napon belül nem tesz eleget, az egyesület a horgászhelyet visszaveszi, és a stéget elbontatja., a javításra megszabott időt, valamint a javítás elmulasztásának, a nem kellő minőségi munkának a következményeit. Ezen eljárás az év egészére érvényes.

A nem megfelelően karban tartott horgászhelyet a felszólítást – melyben a vezetőség közli a horgászállás javításának mikéntjét – követő 15 munkanapon belül köteles a horgászhely tulajdonosa igazoltan horgászatra alkalmassá tenni. Amennyiben ez nem történik meg, a horgászhely automatikusan elvételre kerül.

Az a horgász, aki horgászállásán elsőbbségi joggal rendelkezik és tárgyében a második felszólítást kapná, a stégnyilvántartásból törölve lesz. A felszólítás költsége a horgászt terheli.

Tilos a vízi és vízparti növényzetnek a horgászhely fenntartásához elengedhetetlenül szükséges mértéket meghaladó csonkolása, illetve irtása. A horgászatot akadályozó fák metszése, csonkítása, kivágása csak a vezetőséggel egyeztetve lehetséges.

Jogfenntartói jogviszonyt választó horgász, az első évet követően a horgászhelye elsőbbségi jogát elveszíti.

Új horgászállás létesítése, illetve a régi elhasználódott horgászállás cseréje, átalakítása csak a tógazdával történt írásos engedélyeztetést követően lehetséges a horgásztanyán elhelyezett leírás alapján.

Engedély nélkül kiépített, illetve kialakított horgászállást a vezetőség fegyelmi büntetés mellett, a horgász költségére elbontatja.

A horgászállás elsőbbségi joga nem eladható, át nem adható, elhagyása vagy elvétele esetén az új tag kijelölése a vezetőség joga.

Egy horgász tavanként maximum két horgászálláson szerepelhet. Egyiken, mint elsőbbségi joggal rendelkező, a másikon mint stégtárs, vendég.

Az a horgász, aki ellen fegyelmi eljárás indult és vétkessége bebizonyosodott, horgászállásának elsőbbségi, valamint stégtársi jogát is elveszíti.

 „Vendéghely” táblával ellátott horgászálláson a vendéghorgász rendelkezik elsőbbséggel, az érkezési sorrend figyelembevételével.

A tavakon jelzőbója használata csak a folyamatos horgászat ideje alatt engedélyezett! A jelzőbója kihelyezésének szabályairól az 1. sz. mellékletben tájékozódhatnak. A jelzőbója kivétele a horgászat befejeztével kötelező!


Sátorozás, tűzrakás

A horgászat idejére sátor és szélfogó ernyő használata engedélyezett.

A tó körül tüzet gyújtani csak a vezetőség által engedélyezett kijelölt tűzrakó helyeken – az egyéb korlátozások – (pl. tűzgyújtási tilalom) figyelembe vételével, szabad.

Indokolatlanul nagy tűz gyújtása tilos!


Ellenőrzés

A tavakhoz vezető és a tavak körüli utakon a járművek max. 30 km/h sebességgel közlekedhetnek.

Tavaink környezetének védelméért, valamint az általános, illetve a helyi horgászrend betartásáért és betartatásáért, halászati őr, társadalmi halőrök, halvédelmi megbízottak, valamint a társadalmi halvédelmi megbízottak gondoskodnak az egyesület vezetőségi tagjaival együtt, a tagok aktív közreműködésével. Az ellenőrzésre jogosultak ellenőrzési tevékenységének területi határa a tavakhoz bevezető utak főutakkal érintkező végéig terjed. Az ellenőrzés céljából felkért horgász köteles a horgászengedélyt, a napi fogást, vagy a gépjárművet is megmutatni. Az ellenőrzés történhet horgászás közben, vagy a horgászás utáni távozás során, a területi határ figyelembe vételével. Utasításaikat minden horgász köteles betartani.

Az a horgász, aki a vízparton vagy nyilvános helyen trágár szavakkal illeti a halvédelmi megbízottat, az ellenőrzésre jogosult személyt, illetve az egyesület jó hírneve ellen valótlan dolgokat állít, az fegyelmi vétséget követ el.

A horgászatra jogosult, horgászás közben köteles magánál tartani személyi igazolványát, horgászigazolványát, állami horgászjegyét, fogási naplóját, valamint a területi engedélyét, amelyet az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására ellenőrzésre át kell adnia, és lehetővé kell tenni a horgászeszközök és a zsákmány megvizsgálását.

A fenti szabályok ellen vétő egyesületi tagok területi engedélyét az ellenőrzésre jogosultak bevonhatják és őket az egyesület Fegyelmi Bizottsága vagy az egyesület vezetősége vonja felelősségre.

Az a horgász, aki Fegyelmi Bizottság által jogerősen a horgászattól eltiltásra került, a horgászegyesület által megállapított éves tagdíj teljes összegét köteles megfizetni az eltiltás időszaka alatt is, amennyiben tagsági viszonyát az egyesületnél fenn szeretné tartani.


Horgászetikai szabályok

A horgász etikai szabályai, azok az emberi magatartásbeli normák, amelyeket a kulturált ember megad másoknak és elvár másoktól.

A horgászok vízparti magatartása alapján ítélik meg az egész horgásztársadalmat. Ezért kulturált emberhez méltó magatartás érdekében horgászat előtt és közben köteles tartózkodni a szeszes italok mértéktelen fogyasztásától, ami egyébként súlyos baleset okozója is lehet a vízparton vagy a csónakban.

A vízparton rádió csak fülhallgatóval vagy hangerejét minimálisra állítva használható, hogy az mások pihenését ne zavarja. Tilos a kiabálás, hangoskodás és másokat megbotránkoztató trágár beszéd.

A hangjelzős kapásjelző erejét úgy kell beállítani, hogy az a másik horgászt ne zavarja.

Intenzíven látogatott horgászhelyeken a később érkezők úgy helyezkedjenek el, hogy az ott lévőket a horgászatban ne zavarják.

Ismert, etetett hely elfoglalása nem etikus.

A horgász óvja és védje a halállományt, de ne irigyelje mások fogásszerencséjét, tapasztalatával, tanácsaival segítse horgásztársait, mindenekelőtt a fiatalokat, a kezdőket és az ország más tájáról érkezett horgász-turistákat, valamint azokat, akik arra idős koruk vagy testi fogyatékosságuk miatt fokozottabb mértékben rászorulnak.

A horgász a halállomány védelme érdekében végzett ellenőrzéseket ne tekintse zaklatásnak, segítse az ellenőrzést végző felelősségteljes munkáját, amit a becsületes horgászok érdekében tesz.

A horgász tekintse kötelezettségének a környezet védelmét, annak megóvását.                                  

Az ellenőrzésre jogosult halvédelmi személynél használt mérleg a mérv adó a fogott mennyiség ellenőrzésénél.


Tilalmi idők

Az országos horgászrend szerint, figyelembe véve a helyi szabályzatot, és az eseti eltérő meghatározásokat, a pontyra fajlagos tilalmi idő nincs.

Február 01-je és április 30. között csalihal, illetve halszelet használata és a pergetés tilos! A vezetőség dönthet a részleges feloldásról.

Ragadozó halak horgászata az ívási időszakra tekintettel, február 01-je és április 30-a közötti időszakban tilos, kivéve a harcsa horgászata min. 20 cm csalihallal, illetve puhatestű csalival.

Amennyiben a tilalmi idő vége, illetve kezdete a hétvégére esik, abban az esetben a tilalmi időszak péntek napnyugtáig tart, a tilalmi idő kezdete, hétfő napkeltével kezdődik.

2019. február 01-től csak a 100 cm és 140 cm közötti harcsa vihető el.


Méretkorlátozások

Az országos horgászrend szerint, az alábbi eltérésekkel

Tilos elvinni:

  • a koi pontyot, a compót és tokhalat
  • 30 cm-nél kisebb és 50 cm-nél nagyobb testhosszú, valamint 5 kg testsúly feletti pontyot
  • 40 cm-nél kisebb és 70 cm-nél nagyobb testhossz amurt
  • 45 cm-nél kisebb és 70 cm-nél nagyobb testhosszú csukát
  • 35 cm-nél kisebb testhosszú süllőt
  • 100 cm-nél kisebb és 140 cm-nél nagyobb testhosszú harcsát
  • 40 cm-nél kisebb testhosszú balint
  • 15 cm-nél kisebb testhosszú sügért
  • a 40 cm-nél nagyobb testhosszú keszeget

Indokolt esetben a vezetőség dönthet a méretkorlátozás megváltoztatásáról.


A fent nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet- és természetvédelemre, valamint a rendészeti tevékenységre vonatkozó jogszabályok és MOHOSZ szabályozások, továbbá az egyesületi fegyelmi szabályzatok előírásai és rendelkezései az irányadók.


Aktualitások

A fogási napló (területi engedély) leadási határideje tárgy évet követő január 31-e.
Aki e határidőt elmulasztja betartani, csak késedelmesen -(június 1-e után)- kaphatja meg az engedélyét.

Állami horgászjegy és fogási napló leadási határideje tárgy évet követő év február 28-a.

Tagdíj befizetése, jogfolytonosság megújítása (éves horgászengedély kiváltása) minden év április 30-ig.

Március 31-ét követően csak 20%-os késedelmi díj megfizetésével lehetséges a tagsági, és egyéb díj befizetés.

Azt a tagot, aki a tagdíjjal vagy egyéb díjakkal hátralékban van és tartozását tárgy év június 30-ig – jogkövetkezményekre történő írásbeli felhívás ellenére 30 napon belül nem egyenlíti ki -, a vezetőség a tagok sorából törli.

Befizetések, engedélyek kiadása:

2021. január 18-tól – március 31-ig, minden hétfőn és szerdán 08:00 – 15:30 óra között van lehetőség az egyesület Ajka, Diófa u. 2/B. szám alatti irodájában az egyesület adminisztrátoránál befizetési pénztárbizonylat ellenében, vagy banki átutalással az egyesület OTP Banknál vezetett 11748038-20103088-as bankszámlaszámára, közleményben a horgász nevével, lakcímével.

Iratok átvételére és leadására szintén az egyesület irodájában van lehetőség.

Április 1-től mindennemű igazolvány, levél, kérelem, irat, stb. – a +36/30/541-3954-es telefonszámon, vagy a lorintepeca@gmail.com e-mail címen történő előzetes egyeztetést követően – az egyesület székhelyén (Ajka, Diófa u. 2/B.) adható le, illetve vehető át.


Halvédelmi megbízott: + 36/20/551-3616.

Iroda: +36/30/541-3954


Verseny és eseménynaptár
szeptember 2021
hKscpsv
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
« aug   okt »
Nálunk fogták
Google találati lista

A Google találati listája szerint, az oldalunkra érkezők legtöbben ezt keresték: horgásztó, bojlizás, bojlis tó, bojlis verseny, lőrintei horgásztó, lőrintei tó, Lőrintei-víztározó, Lőrintei-tavi Horgászegyesület,  versenyhorgászat, pontyhorgászat, bojlis ponythorgászat

A belső keresési lista szerint a legtöbbet keresett kifejezések: bojlizás, csónakhasználat, horgászhely foglalás, bojlis versenyek, Lőrinte tavi horgászversenyek

 

Legújabb hírek, aktualitások
Heti verseny és esemény ajánló
Elérhetőség

Lőrintei-tavi Horgászegyesület

8400 Ajka, Diófa u. 2/B.
Bankszámlaszám: OTP Bank, 11748038-20103088
Adószám: 18913103-1-19

IRODAI NYITVATARTÁS ÉS ÜGYINTÉZÉS

2019. JANUÁR 14-TŐL MÁRCIUS 31-IG

MINDEN HÉTEN HÉTFŐN ÉS SZERDÁN
08:00 – 15:30 ÓRÁIG

2019. ÁPRILIS 01-TŐL ÁPRILIS 30-IG

MINDEN HÉTFŐN
11:00 – 15:00 ÓRÁIG

Tudta Ön, hogy …

Az Ajka mellett található Lőrintei-víztározó a Közép-Dunántúl egyik kevésbé ismert, de nagy halakat rejtő, kellemes kikapcsolódást nyújtó, szép, gondozott környezetű horgásztava.

A víztározó 26 hektáros, egy kisebb felső, és egy nagyobb, mélyebb alsó tóból áll. Mindkét tavat évente többször intenzíven telepítjük. A tavak mélysége 2-5 méter közötti.

Vize rendkívül tiszta, utánpótlását a bányák által kiemelt karsztvíz biztosítja. A jó vízminőséget mutatja, hogy a változatos halfauna mellett sok kagyló és folyami rák él a tóban.

Tovább

Lőrintei tó a facebookon!
Adó 1 %

A Lőrintei-tavi Horgászegyesület (8400 Ajka, Diófa u. 2/B.) köszönetet mond valamennyi támogatójának, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át egyesületünk részére felajánlották. Kérjük továbbra is, támogassák horgászegyesületünket.

Adószámunk: 1-8913103-1-19
Lőrintei-tavi HE. Számlaszám: 11748038-20103088

Lőrintei-tavi Horgászegyesület | Motor: WP | Sablon: Netstilus | Kinézet: K@tilla | Tartalom: Lőrintei-tavi Horgászegyesület

Felhívjuk a figyelmet, hogy az oldal „cookie”-kat (sütiket) használ. Fontos azonban tudni, hogy ezek semmilyen adatot nem tárolnak illetve küldenek az oldal látogatóiról vagy böngészési szokásairól, csak is az oldal használatát segítik. Weboldalunk használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Ha mégsem szeretné akkor az internetböngésző beállításainak megváltoztatásával a sütik küldése letiltható!

Adatkezelési tájékoztató

2000 - 2021 © Lőrintei Horgásztó