Horgászrend egyesületi tagoknak 2024

Érvényes: az tárgyévi területi engedély váltásának dátumától

A Lőrintei-víztározón horgászók a horgászat megkezdése előtt kötelesek megismerni és a horgászat során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit, valamint az Országos Horgászrend és a helyi horgászrend szabályait.

A horgász a (területi) jegy megváltásával a horgászrendben foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja. A helyi horgászrend évközi változásáról, vagy az elrendelt eseti tilalmakról a horgász az egyesület honlapján, valamint a bekötő utakon és a halőrháznál elhelyezett hirdetőtáblákon kifüggesztett értesítésekről tájékozódhat. A tóparton, vízen, horgászhelyen kizárólag saját felelősségre lehet tartózkodni és horgászni.

A Lőrintei-tavi Horgászegyesület a horgászvizeken és a hozzátartozó területeken bekövetkező balesetekért, megbetegedésekért, vagy az okozott anyagi károkért felelősséget nem vállal és nem fedezi az azzal kapcsolatban felmerülő költségeket.

A horgászat gyakorlásának alapvető feltételei közé tartozik az érvényes horgászokmányok megléte és azok a horgászhelyen történő mindenkori biztosítása.

A horgászokmányok közül a helyi horgászrend hatálya alá tartozó területi jegy vásárlásával a horgász polgárjogi szerződést is köt a jegy kiadójával, s ennek keretében hozzájárul adatai hatályos jogszabályoknak megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez.

Területi engedély:

2021. évtől a területi jeggyel együtt az állami horgászjegy és fogási napló, valamint az egyesületi fogási napló pontos vezetése, év végi összesítése is szükséges.

A Lőrintei-tavi Horgászegyesület víztérkódja/technikai száma: 99-009-9-9

FIGYELEM! Aki az állami fogási naplóját leadás előtt nem összesíti, annak a horgásznak az a következő évben a MOHOSZ által megállapított emelt díjon kerül kiállításra!

A területi engedély a következő időpontok között, csak nappal jogosít horgászatra:

I. hónap – 0730-1630 VII. hónap – 0500-2100
II. hónap – 0630-1730 VIII. hónap – 0530-2100
III. hónap – 0600-1800 IX. hónap – 0600-1930
IV. hónap – 0530-2000 X. hónap – 0630-1830
V. hónap – 0500-2100 XI. hónap – 0630-1600
VI. hónap – 0500-2100 XII. hónap – 0700-1600

Területi engedélyt az az állami engedéllyel rendelkező horgászunk kaphat, aki az előző évi fogási naplóját leadta, az előző évi jogfenntartói díját befizette, és a tárgyévi tagsági díját rendezte.

A Lőrintei-víztározó tavain (nagytó, kistó) a jelölt helyeken, horgászni jelen horgászrend alapján felnőtt és ifjúsági engedéllyel 2 bottal, botonként 2 horoggal lehet.

Felnőtt és ifjúsági 2 botos területi engedéllyel napi 5 db nemes hal vihető el az alábbiak szerint, békés halból legfeljebb 3 db, ragadozó halból 2 db, valamint 5 kg egyéb hal.

Felnőtt és ifjúsági 2 botos területi engedéllyel hetente (hétfőtől-vasárnapig) 12 db nemes hal, békés halból 8 db, ragadozóból 4 db, valamint 15 kg egyéb hal fogható.

Felnőtt és ifjúsági 2 botos területi engedéllyel, évente 35 db nemes hal, békés halból egy fajból évente legfeljebb 25 db, ragadozó halból évente maximum 15 db fogható, melyből harcsa maximum 4 db lehet.

Felnőtt és ifjúsági 2 botos területi engedéllyel az éves kifogott és elvihető hal mennyisége: nemes halból 60 kg, valamint egyéb halból 30 kg.

Kedvezményes felnőtt és ifjúsági 2 botos területi engedéllyel napi 3 nemes hal vihető el ez alábbiak szerint: békés nemes halból 3 db, vagy 2 békés nemes hal + 1 ragadozó hal. Egyéb halból napi 3 kg fogható.

Kedvezményes felnőtt és ifjúsági 2 botos területi engedéllyel hetente 4 békés nemes hal + 2 ragadozó, valamint 9 kg egyéb hal vihető el.

Kedvezményes felnőtt és ifjúsági 2 botos területi engedéllyel, évente legfeljebb 15 db nemes hal, de egy fajból maximum 10 db fogható, melyből harcsa maximum 2 db lehet.

Kedvezményes felnőtt és ifjúsági 2 botos területi engedéllyel az éves kifogott és elvihető hal mennyisége: nemes halból 30 kg, valamint egyéb halból 15 kg.

Sportcélú felnőtt és ifjúsági 2 botos terület engedéllyel kizárólag bojlis, feederes vagy pergető módszerrel lehet horgászni.

Sportcélú felnőtt és ifjúsági 2 botos területi engedély hal elvitelére nem jogosít!

Tagjainak az egyesület sárga zászlót és karszalagot biztosít, melyek az engedély váltásakor kerülnek átadásra. Sporthorgászati tevékenység ideje alatt a kapott zászlót békés halra történő horgászat ideje alatt jól láthatóan ki kell tűzni a horgászhelyen, a karszalagot ragadozó halra történő horgászat közben a karon kell viselni.

Az a horgász, aki felnőtt és ifjúsági kétbotos halelvitelre jogosító területi engedéllyel sporthorgászatot szeretne folytatni, annak a halőröknél a horgászat megkezdése előtt kötelező a bejelentkezés, továbbá aznap halelvivős tevékenységet nem folytathat, valamint a részére biztosított sárga zászló kitűzése, vagy karszalag felhelyezése a sporthorgászat ideje alatt kötelező. Ugyan ez fordítva is igaz, a halelvivős horgászatot folytató horgász adott napon nem térhet át sporthorgászatra, miután a napi, elvitelre szánt kvótát megfogta, a horgászatot be kell fejeznie.

Sportcélú felnőtt és ifjúsági 2 botos területi engedélyt váltóknak a következő halvédelmi felszerelések megléte és használata kötelező:

 • Békés halra történő sporthorgászat esetén: sűrű szövésű, nagy méretű (1m x 1m) merítőháló; vastag, párnázott, oldalfallal rendelkező, min. 100 cm hosszú halvédelmi matrac vagy bölcső; horogszabadításra alkalmas csipesz, fogó; sebfertőtlenítő; nagy méretű úszó mérlegelő; pontos halmérleg; lámpa; toll; mentőmellény; egyesület által biztosított sárga zászló.
 • Ragadozó halra történő sporthorgászat esetén: ragadozó halakhoz kifejlesztett pontymatrac/ponyva és merítőháló; horogszabadításra használatos fogó, szájfeszítő; sebfertőtlenítő; egyesület által biztosított karszalag; csónakból való horgászat esetén mentőmellény

A felsorolt eszközök megléte és használata minden sportjegyet váltó egyesületi tagra nézve kötelező érvényű, abban az esetben is, ha ugyan azon az álláson egyszerre többen is horgásznak. A hiányossággal rendelkező horgász a horgászatot nem kezdheti meg. A szükséges eszközök megléte nélkül megkezdett horgászat fegyelmi vétséget von maga után.

Gyermekhorgász az egyesület területi engedélyének birtokában 1 úszós horgászkészséggel, azon 1 horoggal kizárólag békés halra horgászhat. Gyermek területi engedéllyel napi 3 kg, heti 6 kg, évi 25 kg egyéb hal vihető el. Gyermekhorgász kizárólag állami horgászvizsgával rendelkező felnőtt felügyelete mellett horgászhat. Az általa fogott nemes halat átadni tilos, fogást követően kíméletesen vissza kell helyezni a tóba. Pontymatrac használata gyermekhorgászok esetében is kötelező! Gyermekeknek éjszaka horgászni tilos!

Azon halfajokra, melyekből a napi és az éves darabszám kifogásra került, ugyan azzal a módszerrel tilos horgászni.

Második területi engedély váltása nem lehetséges.

A nemes halak mért súlyát közvetlenül a fogás után, az egyesületi fogási naplóba, valamint az állami horgászjegy és fogási naplóba is be kell írni. 2017. évtől a digitális vagy analóg, mutatóval ellátott mérleg és a kizárólag kereskedelmi forgalomban kapható halvédelmi matrac (pontymatrac) általános használata kötelező!

A halvédelmi matracot a horgászat megkezdésétől a vízpatron készenlétben kell tartani.

A kifogott halakat mérlegre akasztható mérőeszköz (pl. merítőháló, haltartó vagy halmérő szák, vödör) segítségével kell mérlegelni. A mérleg kampóját közvetlenül a halra (pl. szájába, kopoltyújába) akasztani szigorúan tilos!

Az egyéb halak összsúlyát a horgászat befejezését követően, a horgászhely elhagyása előtt kell az egyesületi fogási naplóba, valamint az állami horgászjegy és fogási naplóba beírni.

A fogási naplóba a kifogott nemes hal fogási időpontját (hónap, nap, óra, perc), valamint a fogás helyét (kis tó, nagy tó) haladéktalanul – (mielőtt a fogási készséget újracsaliznánk, vagy bevetnénk)- be kell írni. A beírást tintával, golyóstollal kell megtenni. A fogási naplóba javítani tilos. Rontott bejegyzés javítására csak a halőr jogosult, akit haladéktalanul értesíteni kell.

A szabályosan kifogott és így megtartható halak cseréje, a vízparton, horgászhelyen belüli átadása és ajándékozása, valamint a kifogott hal értékesítése tilos. Cserén azt kell érteni, amikor a hal már szákba (ragadozó esetén szájbilincsre) került és azt a horgász a horgászhelyén a később kifogott halra kívánná átcserélni. Átadáson ingyenes halátadás értendő egy másik, szintén horgászati jogosultsággal rendelkező személy részére. Ajándékozáson egy horgászati jogosultsággal nem rendelkező személy részére történő átadás értendő. Értékesítésen a hal ellenérték fejében történő átadása értendő, az átvevő személyétől függetlenül.

A fogási naplóba be nem írt, a horgászat ideje alatt szákban tartott nemes hal hallopásnak minősül.

A szákban tartott, elpusztult nemes hal esetén kötelezően értesíteni kell a halőrt, aki eldönti, hogy engedélyezi-e a horgászat folytatását.

Tilos a halat más szákjában tartani, vagy a horgászhelytől 3 m-nél messzebb kikötni.

A drótszák használata tilos.

Kishal tartó edényben nemes hal még ideiglenesen sem tartható.

A horgászkészségek mellett az egyesületi tagsággal rendelkező horgász alkalmilag 1 db, maximum 1 m2 felületű csalihalfogó emelőhálót is használhat, kizárólag a számára a horgászathoz szükséges, 15 cm-nél nem nagyobb – fogható – csalihalak gyűjtésére.

Tilos olyan szereléket használni, amely „gereblyézés” céljára készült. (pl. ólomba rögzített nagyméretű egyes vagy hármas horog, vagy a végólom fölött a főzsinórral előke nélkül felkötött egyes vagy hármas horog.)

Ragadozó halra – harcsa kivételével – csalihallal kizárólag 1 ágú horoggal lehet horgászni!

Ragadozó halra történő horgászat esetén az indokolatlan nyeletés tilos!

Fonott zsinór használata főzsinórként kizárólag pergetésre és harcsahorgászatra engedélyezett. Fonott zsinór dobóelőkének 10 méterig, valamint horogelőkének engedélyezett.

Harcsa horgászata esetén kötelező a minimum 1 méter x 2 méteres horogszabadító matrac (ponyva).

Horgásztavainkon a balinólom használata és a pilkerrel való horgászat tilos.

A kifogott hallal, kíméletesen kell bánni, minden sérülését el kell kerülni.

A kifogott hal tetszőleges megjelölése, csonkítása tilos!

Az el nem vihető halat a mérlegelés és fotózás után haladéktalanul vissza kell engedni a vízbe, zsákolásuk és lerakásuk szigorúan tilos.

Az el nem vihető  halakat fényképezésekor csak a kereskedelmi forgalomban kapható pontymatrac vagy pontybölcső felett, 50 cm-nél nem magasabbra emelve szabad tartani. Halakkal álló testhelyzetben fotózkodni tilos!

Bojlis módszerrel való horgászat csak nagyméretű (1 m x 1 m), sűrű szövésű bojlis merítőháló, oldalfallal rendelkező zárt pontymatrac vagy pontybölcső, illetve halmérő szák, valamint sebfertőtlenítő megléte esetén lehetséges.

Bojlis horgászat esetén fonott dobóelőke használata tilos, csak monofil zsinór, valamint csúszó ólmos bojlis szerelék használható.

Leadcore használata tilos!

Több féle horgászmódszer folytatása (pl. bojlizás és pergetés együttes alkalmazása esetén) automatikusan sporthorgászatnak minősül.

Házi horgászversenyen a versenyző által kifogott halak közül 1 db –horgász által kiválasztott, tilalom alá nem eső- hal elvihető, a fogási naplóba történő bejegyzést követően.

Teríték készítése tilos, erre a vezetőség megfelelő felügyelet biztosítása mellett egyedi engedélyt adhat (pl. teszthorgászat eredményének fotózása visszaengedés előtt).

Parti horgászat esetén a szerelék behajítása – a csónakos horgász veszélyeztetése nélkül – csak a tó tengelyvonalára merőlegesen (a gátakkal párhuzamosan / történhet, kivéve a két öblöt.

A gátakon, illetve a kis tó gátja és a nagy tó befolyójának gáttal párhuzamos vonala által közrefogott területen a horgászat tilos!

A temetőöböl táblával kijelölt része „kíméleti terület”, horgászni ott szigorúan tilos!

Haltelepítést követően fajlagos vagy általános tilalom rendelhető el, a hirdetőtáblán közölteknek megfelelően.

A tóba halat telepíteni tilos, erre csak a vezetőség jogosult.

Etetni csónakból, illetve partról (helyben tartó etetés) engedélyezett.

Horgásztavainkon száraz szemes takarmánnyal etetni tilos!  Ettől eltérni vezetőségi döntés után lehet!

Etetni, illetve a szereléket bevinni a kihelyezett jelzőbóján túl, a parttól 100 méteren felül, valamint a tó középvonalán túl tilos!

A tavakon jelzőbója használata csak a folyamatos horgászat ideje alatt engedélyezett! A jelzőbója kihelyezésének szabályairól az 1. sz. mellékletben tájékozódhatnak. A jelzőbója kivétele a horgászat befejeztével kötelező!

Horgásztavainkat a padragi útról leágazó két bekötő úton lehet megközelíteni, illetve elhagyni!

Tavainkon  léki  horgászat nem engedélyezett, valamint a jégen való csúszkálás, korcsolyázás szigorúan tilos!


Éjszakai horgászat

Az éjszakai fogás beleszámít a napi elvihető mennyiségbe.

Éjszakai horgászatra április 1-jétől október 31-ig van lehetőség. Ettől a vezetőség eltérhet.

Éjjel a tóparton tartózkodni – az engedélyezett éjszakai horgászat kivételével – tilos.                                    

Éjszakai horgászatra, előzetesen a halvédelmi megbízottnál kell jelentkezni személyesen vagy telefonon, minden esetben egyeztetni kell a stég tulajdonosával, vagy érkezése esetén át kell engedni a helyet.

Kezdés: a nappali horgászat befejezését követően, amely előtt min. 30 perccel a jegy megváltása kötelező.

Befejezés: a következő nappali horgászat kezdetekor. Ennél korábbi távozási szándékot a halőrnek be kell jelenteni, a halőrháznál távozáskor személyesen ki kell kijelentkezni, ahol a halőr utasítására a távozó horgász a gépjárművét köteles megmutatni.

Éjszaka pergetni tilos!

Éjszakai horgászat során a helyváltoztatás tilos!

Kötelező az éjszakai horgászhely kivilágítása jól látható módon, mások zavarása nélkül.

Éjszaka a csónak fárasztásra, szerelék kiszabadítására, illetve behordásra engedélyezett, abból horgászni tilos (kivéve erre külön engedéllyel rendelkezők)!

Az éjszakai horgászaton fogott halak az éves, fogható mennyiségbe beleszámítanak.

A fenti időpontokban a kis tavon csak ragadozó halra történő horgászat engedélyezett.

Nappali horgászat befejezését követően, hozzátartozó, illetve a horgászatban részt nem vevő személyek a tavakat nem közelíthetik meg. A nem horgászó, éjszaka tóparton tartózkodni kívánó vendégeket az éjszakai horgászat megkezdése előtt be kell jelenteni a halőrnek. A tóparton tartózkodó vendégek éjszaka a tó területét nem hagyhatják el.

Egyesületi tagnak éves éjszakai jegy is váltható.


Csónakhasználat

Saját csónak használata a meghatározott díj befizetése ellenében engedélyezett. Használata kizárólag a halőrrel történő előzetes bejelentést követően, korlátozott számban, a tó befogadó képességének függvényében lehetséges. A csónakot a horgászat befejeztével el kell szállítani.

A horgászcsónak tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy a csónak felszereltsége és műszaki állapota a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfeleljen.

Csónak használata és kiadása április 1-jétől október 31-ig lehetséges. Az időjárás függvényében ettől a vezetőség eltérhet.

Csónak kölcsönzésekor a csónak esetleges sérüléseit, hibáit a halőrnek jelezni kell, ellenkező esetben az éppen azt használó horgászt terheli a felelősség és a csónakban okozott kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik.

December 01-től következő év február 28-ig (szökőévben február 29-ig) csónak használata tilos.

Csónakot kiadni, csak 16 éven felüli horgásznak lehet. Csónak igénybevételének feltétele: alkoholmentes állapot, mentőmellény használat. Alkohol fogyasztás a csónak használata közben is tilos! 14 éven aluli gyerek csak mentőmellénnyel, 18. életévét betöltött személy jelenlétében tartózkodhat.

A csónak használata a horgász saját felelősségére történik, melyet írásban is meg kell erősíteni minden használónak.

Kedvezőtlen időjárás (viharos szél) esetén a csónakkiadást a halőr megtagadhatja.

Viharjelzés: A kolomp megszólalásától, valamint a viharjelző zászló felhúzásától annak leengedéséig és a döntés visszavonását jelző kolompig vízre szállni tilos!

Csónak engedély nélküli használata fegyelmi vétségnek minősül.

Csónakkölcsönzésre mindkét tavon korlátozott számban van lehetőség.

Csónak bérelhető 24 órára, egész napra, fél napra, illetve etetésre (max. 1/2 óra).

Egy csónakban maximum 2 fő tartózkodhat egy időben. Csónakból történő horgászat során a horgászat befejezte előtt partra evezni tilos. Csónakot visszahozni tiszta állapotban kell visszahozni, a felszerelés (evező, súly, kötél, mentőmellény) meglétével együtt, a megváltott jegy lejártát követően. A csónakban, vagy felszerelésben okozott kárért az igénybe vevő kártérítési felelősséggel tartozik.

Halradar, etetőhajó és elektromos csónakmotor a tavon használható.

Etetni csónakból, illetve etetőhajóval, a fent meghatározott módon lehetséges, valamint a behordás engedélyezett. Az a horgász, aki szerelékét csónakkal vagy etetőhajóval juttatja be, hal elvitelére nem jogosult.

Hal elvitele esetén etetőhajó használata etetésre, valamint a szerelék behordására sem engedélyezett! Sporthorgászat esetén etetésre és behordásra is egyaránt engedélyezett.

Etetőhajó használata etetésre engedélyezett azon egyesületi tagok részére, akik kizárólag etetési céllal, horgászkészség nélkül, nem horgászni érkeznek a tóra. Az etetési szándékot az etetés megkezdése előtt telefonon jelezni kell a halőrnek.


Rendtartás

Figyelem! A tóra vezető bekötő utakon, valamint a tó egész területén gépjárművel, motorral stb. közlekedni maximum 20 km/h sebességgel lehet.

A tóparton, illetve a horgászat során a természet védelmének szabályai értelmében a horgászati tevékenységen túl tilos a helyi élővilág állapotának, minőségének bármilyen megváltoztatása, zavarása, a víz szennyezése és a szemetelés bármilyen formája. A természeti és az épített környezet megóvása, a tisztaság fenntartása a használók kötelessége, kártérítési felelősség vállalása mellett.

Mások zavarása, a túlzott zajkeltés minden formája tilos. Nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság vagy bódult állapot esetén a hivatásos halőr által a horgászat folytatása megtiltható, a terület azonnali elhagyására való felszólítás mellett.

Fűnyírás hétköznaponként és szombatonként reggel 7 órától 21 óráig lehetséges, vasárnaponként nem engedélyezett.

A tavak körül szemétgyűjtő nincs, kihelyezése tilos, valamennyi horgász köteles a szemetét összegyűjteni és elszállítani, haza vinni.

Szemétgyűjtési lehetőséget a vezetőség csak rendezvényekre biztosít.

Szemetes helyen a horgászatot megkezdeni tilos, ellenőrzés esetén az ott lévő szemét a horgász által eldobottnak minősül.

A kiépített partvédő kövezés, védmű nem bontható meg, a kövek ideiglenesen sem hordhatók el.

Az elvihető hal horgászhelyen történő konyhai előkészítése, feldolgozása csak erősen indokolt esetben, a halőr előzetes engedélyével lehetséges, melynek tényét a fogási naplóban a halőr rögzíti.

A vízparton – kifejezett halgazdálkodási hasznosítói, üzemeltetői engedély hiányában – csak fém és műanyag bottartó használható.

A víz-és környezetszennyezés, kiváltképpen a halpusztulás észlelését a horgász haladéktalanul köteles jelenteni a halvédelmi megbízottnak vagy a tógazdának.

Tilos a tóban fürödni. Tilos kutyát fürdetni, a vízparton póráz nélkül, valamint oly módon tartani, hogy az más horgászt zavarjon. A kutya ürülékének összeszedéséről az állat gazdája köteles gondoskodni, annak fel nem szedése szemetelésnek minősül!

Autó mosása a tó körül nem engedélyezett.

Az egyesület tavai környezetében a gyomirtó használata tilos!

A horgász a bevetett készséget nem hagyhatja őrizetlenül, amennyiben a horgászhelyét elhagyja, készségét köteles a vízből kivenni, azok őrzésével mást megbízni nem szabad. Őrzöttnek, illetve felügyeltnek minősül a horgászkészség, ha a horgász vizuális kapásjelző esetén haladéktalanul, hangjelzéses kapásjelző esetében az észleléstől számított legrövidebb időn belül bevághat, illetve megkezdheti a hal fárasztását.

Érvényes engedéllyel horgászó egyesületi tag egyik horgászbotját átengedheti használatra érvényes horgászvizsgával rendelkező hozzátartozójának, családtagjának. A hozzátartozó csak akkor – és ugyan azon a horgászhelyen, ahol a másik bottal horgásznak – használhatja az egyik fogási készséget, ha a horgász is jelen van.

A horgász a hozzá tartozó vendégeiért köteles felelősséget vállalni, és a vendégek által elkövetett kihágásokért felelni!

A horgász joga és kötelessége a szabályok és a horgászrend betartása, annak megsértőjét figyelmeztetni, az észlelt szabálytalanságokat, továbbá a part szennyezését és rongálását hivatalos személynek, illetve szervnek –(halvédelmi megbízott, horgászegyesület vezetősége stb.)- bejelenteni.


Horgászállások

Gépjárművel parkolni a tó egész területén kizárólag a vízparttal párhuzamosan engedélyezett!

A devecseri oldalon a kialakított parkolóknál köteles parkolni minden gépjárművel érkező horgász, autóval a fűre állni tilos!

Tavainkon a kiadott horgászhelyek jelölt helynek minősülnek. A jelölt helyre bejegyzett és a névtáblán szereplő horgász a hely használatában elsőbbséget élvez, megérkezésekor, kérésére, a helyet át kell adni.

A horgászállás sorszámozott névtáblával való ellátása, a kedvezményezett feladata, valamint felel a rajta szereplő nevek valódiságáért.

Az elsőbbséget élvező horgász köteles a horgászállást folyamatosan rendben tartani. Ide értendő a nád levágása, a horgászállás és környezetének rendben tartása is. A horgászállás megfelelő használhatóságát egész évben fenn kell tartani!

A horgászállások ellenőrzése alkalmával a rendetlen, veszélyesnek minősített horgászállásról az elsőbbségi joggal rendelkező horgászt a vezetőség értesíti. Amennyiben a felszólításnak az abban megszabott határidőn belül nem tesz eleget – melyben a vezetőség közli a horgászállás javításának mikéntjét, valamint a nem kellő minőségi munkának, vagy a javítás elmulasztásának következményeit is-, az egyesület a horgászhelyet visszaveszi.

Az a horgász, aki horgászállásán elsőbbségi joggal rendelkezik és tárgyében a második felszólítást kapná, a stégnyilvántartásból törölve lesz. A felszólítás költsége a horgászt terheli.

Tilos a vízi és vízparti növényzetnek a horgászhely fenntartásához elengedhetetlenül szükséges mértéket meghaladó csonkolása, illetve irtása. A horgászatot akadályozó fák metszése, csonkítása, kivágása csak a vezetőséggel egyeztetve lehetséges.

Jogfenntartói jogviszonyt választó horgász, az első évet követően a horgászhelye elsőbbségi jogát elveszíti.

Új horgászállás létesítése, illetve a régi elhasználódott horgászállás cseréje, átalakítása csak a tógazdával történt írásos engedélyeztetést követően lehetséges a horgásztanyán elhelyezett leírás alapján.

Engedély nélkül kiépített, illetve kialakított horgászállást a vezetőség fegyelmi büntetés mellett, a horgász költségére elbontatja.

A horgászállás elsőbbségi joga nem eladható, át nem adható, elhagyása vagy elvétele, illetve elhalálozás esetén az új tag kijelölése a vezetőség joga.

Egy horgász tavanként maximum egy horgászálláson szerepelhet akár elsőbbségi, akár stégtársi jogviszonyban.

Az a horgász, aki ellen fegyelmi eljárás indult és vétkessége bebizonyosodott, horgászállásának elsőbbségi, valamint stégtársi jogát is elveszíti.

 „Vendéghely” táblával ellátott horgászálláson a vendéghorgász rendelkezik elsőbbséggel, az érkezési sorrend figyelembevételével.

A horgászálláson elsőbbségi joggal rendelkező egyesületi tagtól a horgászállás elkérhető vendéghorgász részére. A hely kiadásának tényéről és idejéről az elsőbbségi joggal rendelkező horgász értesíti a stégtársakat.


Sátorozás, tűzrakás

A horgászat idejére sátor és szélfogó ernyő használata engedélyezett.

A tó körül tüzet gyújtani csak a vezetőség által engedélyezett kijelölt tűzrakó helyeken – az egyéb korlátozások – (pl. tűzgyújtási tilalom) figyelembe vételével, szabad.

Indokolatlanul nagy tűz gyújtása tilos!


Ellenőrzés

Tavaink környezetének védelméért, valamint az általános, illetve a helyi horgászrend betartásáért és betartatásáért, halászati őr, társadalmi halőrök, halvédelmi megbízottak, valamint a társadalmi halvédelmi megbízottak gondoskodnak az egyesület vezetőségi tagjaival együtt, a tagok aktív közreműködésével. Az ellenőrzésre jogosultak ellenőrzési tevékenységének területi határa a tavakhoz bevezető utak főutakkal érintkező végéig terjed. Az ellenőrzés céljából felkért horgász köteles a horgászengedélyt, a napi fogást, vagy a gépjárművet is megmutatni. Az ellenőrzés történhet horgászás közben, vagy a horgászás utáni távozás során, a területi határ figyelembe vételével. Utasításaikat minden horgász köteles betartani.

Az a horgász, aki a vízparton vagy nyilvános helyen trágár szavakkal illeti a halvédelmi megbízottat, az ellenőrzésre jogosult személyt, illetve az egyesület jó hírneve ellen valótlan dolgokat állít, az fegyelmi vétséget követ el.

A horgászatra jogosult, horgászás közben köteles magánál tartani személyi igazolványát, horgászigazolványát, állami horgászjegyét, fogási naplóját, valamint a területi engedélyét, amelyet az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására ellenőrzésre át kell adnia, és lehetővé kell tenni a horgászeszközök és a zsákmány megvizsgálását.

A fenti szabályok ellen vétő egyesületi tagok területi engedélyét az ellenőrzésre jogosultak bevonhatják és őket az egyesület Fegyelmi Bizottsága vagy az egyesület vezetősége vonja felelősségre.

Az a horgász, aki Fegyelmi Bizottság által jogerősen a horgászattól eltiltásra került, a horgászegyesület által megállapított éves tagdíj teljes összegét köteles megfizetni az eltiltás időszaka alatt is, amennyiben tagsági viszonyát az egyesületnél fenn szeretné tartani.


Horgászetikai szabályok

A horgász etikai szabályai, azok az emberi magatartásbeli normák, amelyeket a kulturált ember megad másoknak és elvár másoktól.

A horgászok vízparti magatartása alapján ítélik meg az egész horgásztársadalmat. Ezért kulturált emberhez méltó magatartás érdekében horgászat előtt és közben köteles tartózkodni a szeszes italok mértéktelen fogyasztásától, ami egyébként súlyos baleset okozója is lehet a vízparton vagy a csónakban.

A vízparton rádió csak fülhallgatóval vagy hangerejét minimálisra állítva használható, hogy az mások pihenését ne zavarja. Tilos a kiabálás, hangoskodás és másokat megbotránkoztató trágár beszéd.

A hangjelzős kapásjelző erejét úgy kell beállítani, hogy az a másik horgászt ne zavarja.

Intenzíven látogatott horgászhelyeken a később érkezők úgy helyezkedjenek el, hogy az ott lévőket a horgászatban ne zavarják.

Ismert, etetett hely elfoglalása nem etikus.

A horgász óvja és védje a halállományt, de ne irigyelje mások fogásszerencséjét, tapasztalatával, tanácsaival segítse horgásztársait, mindenekelőtt a fiatalokat, a kezdőket és az ország más tájáról érkezett horgász-turistákat, valamint azokat, akik arra idős koruk vagy testi fogyatékosságuk miatt fokozottabb mértékben rászorulnak.

A horgász a halállomány védelme érdekében végzett ellenőrzéseket ne tekintse zaklatásnak, segítse az ellenőrzést végző felelősségteljes munkáját, amit a becsületes horgászok érdekében tesz.

A horgász tekintse kötelezettségének a környezet védelmét, annak megóvását.                                  

Az ellenőrzésre jogosult halvédelmi személynél használt mérleg a mérv adó a fogott mennyiség ellenőrzésénél.


Tilalmi idők

Az országos horgászrend szerint, figyelembe véve a helyi szabályzatot, és az eseti eltérő meghatározásokat, a pontyra fajlagos tilalmi idő nincs.

Február 01-je és április 30. között csalihal, illetve halszelet használata és a pergetés tilos! A vezetőség dönthet a részleges feloldásról.

Ragadozó halak horgászata az ívási időszakra tekintettel, február 01-je és április 30-a közötti időszakban tilos, kivéve a harcsa horgászata min. 20 cm csalihallal, illetve puhatestű csalival.

Amennyiben a tilalmi idő vége, illetve kezdete a hétvégére esik, abban az esetben a tilalmi időszak péntek napnyugtáig tart, a tilalmi idő kezdete, hétfő napkeltével kezdődik.

Harcsát elvinni és harcsára horgászni ívási időszakban, május 2-től június 15-ig tilos!


Méretkorlátozások

Az országos horgászrend szerint, az alábbi eltérésekkel

Tilos elvinni:

 • a koi pontyot, a compót és tokhalat
 • 30 cm-nél kisebb és 50 cm-nél nagyobb testhosszú, valamint 5 kg testsúly feletti pontyot
 • 40 cm-nél kisebb és 70 cm-nél nagyobb testhosszú amurt
 • 45 cm-nél kisebb és 70 cm-nél nagyobb testhosszú csukát
 • 35 cm-nél kisebb és 70 cm-nél nagyobb testhosszú süllőt
 • 60 cm-nél kisebb és 100 cm-nél nagyobb testhosszú harcsát
 • 40 cm-nél kisebb testhosszú balint
 • 15 cm-nél kisebb testhosszú sügért
 • a 40 cm-nél nagyobb testhosszú keszeget

Indokolt esetben a vezetőség dönthet a méretkorlátozás megváltoztatásáról.


A fent nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet- és természetvédelemre, valamint a rendészeti tevékenységre vonatkozó jogszabályok és MOHOSZ szabályozások, továbbá az egyesületi fegyelmi szabályzatok előírásai és rendelkezései az irányadók.


Aktualitások

A fogási napló (területi engedély) leadási határideje tárgyévet követő január 31-e.
Aki e határidőt elmulasztja betartani, csak késedelmesen -(június 1-e után)- kaphatja meg az engedélyét.

Állami horgászjegy és fogási napló leadási határideje tárgy évet követő év február 28-a.

A területi engedélyt, valamint az állami horgászjegy és fogási naplót hiánytalanul összesítve kell leadni. Utóbbi elmulasztása esetén a MOHOSZ által meghatározott emelt díjat számítunk fel a következő évi állami fogási naplóra.

Tagdíj befizetése, jogfolytonosság megújítása (éves horgászengedély kiváltása) minden év március 31-ig.

Március 31-ét követően csak 20%-os késedelmi díj megfizetésével lehetséges a tagsági, és egyéb díj befizetés.

Azt a tagot, aki a tagdíjjal vagy egyéb díjakkal hátralékban van és tartozását jogkövetkezményekre történő írásbeli felhívás ellenére 30 napon belül nem egyenlíti ki, a vezetőség a tagok sorából törli.

Befizetések, engedélyek kiadása:

2024. január 08-tól – március 31-ig, minden hétfőn és szerdán 08:00 – 15:00 óra között van lehetőség az egyesület nagy taván lévő halőrház irodájában az adminisztrátoránál, befizetési pénztárbizonylat ellenében, vagy banki átutalással az egyesület OTP Banknál vezetett 11748038-20103088-as bankszámlaszámára, közleményben a horgász nevével, lakcímével, horgászkártya számával.

Iratok átvételére és leadására szintén az egyesület nagy taván lévő halőrház irodájában van lehetőség.

Április 1-től befizetésre, valamint mindennemű igazolvány, egyéb dokumentum leadására és átvételére  a +36/30/541-3954-es telefonszámon, vagy a lorintepeca@gmail.com e-mail címen történő előzetes egyeztetést követően van lehetőség az egyesület nagy taván lévő halőrház irodájában.

Az egyesület székhelye és levelezési címe: 8400 Ajka, 01239/2 hrsz.

Egyesületi rendezvények:

 • Közgyűlés: minden év február második vasárnapján 8 óra 30 perces kezdéssel a meghívóban feltüntetett helyszínen.
 • Telepítések, egyesületi, illetve országos versenyek: a honlapon és a Facebook-on meghirdetett időpontokban.                                                                                 

Halvédelmi megbízott: + 36/20/551-3616.

Iroda: +36/30/541-3954


Legújabb hírek, aktualitások
Heti verseny és esemény ajánló
Elérhetőség

Lőrintei-tavi Horgászegyesület

8400 Ajka, 01239/2 hrsz.
Bankszámlaszám: OTP Bank, 11748038-20103088
Adószám: 18913103-1-19

IRODAI NYITVATARTÁS ÉS ÜGYINTÉZÉS

2022. JANUÁR 10-TŐL MÁRCIUS 31-IG

MINDEN HÉTEN HÉTFŐN ÉS SZERDÁN
08:00 – 15:30 ÓRÁIG

2022. ÁPRILIS 01-TŐL ÁPRILIS 30-IG

MINDEN HÉTFŐN
11:00 – 15:00 ÓRÁIG

Tudta Ön, hogy …

Az Ajka mellett található Lőrintei-víztározó a Közép-Dunántúl egyik kevésbé ismert, de nagy halakat rejtő, kellemes kikapcsolódást nyújtó, szép, gondozott környezetű horgásztava.

A víztározó 26 hektáros, egy kisebb felső, és egy nagyobb, mélyebb alsó tóból áll. Mindkét tavat évente többször intenzíven telepítjük. A tavak mélysége 2-5 méter közötti.

Vize rendkívül tiszta, utánpótlását a bányák által kiemelt karsztvíz biztosítja. A jó vízminőséget mutatja, hogy a változatos halfauna mellett sok kagyló és folyami rák él a tóban.

Tovább

Lőrintei tó a facebookon!
Adó 1 %

A Lőrintei-tavi Horgászegyesület (8400 Ajka, Diófa u. 2/B.) köszönetet mond valamennyi támogatójának, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át egyesületünk részére felajánlották. Kérjük továbbra is, támogassák horgászegyesületünket.

Adószámunk: 1-8913103-1-19
Lőrintei-tavi HE. Számlaszám: 11748038-20103088

Lőrintei-tavi Horgászegyesület | Motor: WP | Sablon: Netstilus | Kinézet: K@tilla | Tartalom: Lőrintei-tavi Horgászegyesület

Felhívjuk a figyelmet, hogy az oldal „cookie”-kat (sütiket) használ. Fontos azonban tudni, hogy ezek semmilyen adatot nem tárolnak illetve küldenek az oldal látogatóiról vagy böngészési szokásairól, csak is az oldal használatát segítik. Weboldalunk használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Ha mégsem szeretné akkor az internetböngésző beállításainak megváltoztatásával a sütik küldése letiltható!

Adatkezelési tájékoztató

2000 - 2024 © Lőrintei Horgásztó