Lőrintei-Tavi Horgászegyesület Horgászrendje Vendéghorgászok részére

A Lőrintei víztározón horgászók kötelesek betartani a halászatról és horgászatról szóló 2013. évi CII. törvényben előírt, valamint a helyi horgászrendben megállapított szabályokat, fogási tilalmakat és korlátokat.

A horgász a napijegy megváltásával a horgászrendben foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja.

A tóparton, vízen és horgászhelyen kizárólag saját felelősségre lehet tartózkodni és horgászni. A Lőrintei-tavi Horgászegyesület a tavain, valamint a hozzájuk tartozó területeken bekövetkező balesetekért, megbetegedésekért, vagy anyagi károkért felelősséget nem vállal, és nem fedezi az azzal kapcsolatban felmerülő költségeket.

A halőrrel történt személyes, vagy telefonos egyeztetést követően helyfoglalásra is van lehetőség. Helyfoglalás esetén 50 % előleg megfizetése szükséges. Fizetni lehetséges utalással az egyesület OTP banknál vezetett 11748038-20103088 számú bankszámlájára (közleményben a horgász nevével, horgászhely számával és a foglalás időtartamával), vagy a halőrnél készpénzben nyugta ellenében. Az előleg összegét a foglalást követő 1 héten belül szükséges befizetni/ utalni, ellenkező esetben a foglalást töröljük.

Foglalás lemondása: a foglalás kezdeti időpontja előtt számított 7 naptári napon kívül történő lemondás esetén a foglaló összege visszajár. 7 naptári napon belüli lemondás esetén az egyesületnek foglalót nem áll módjában visszafizetni.

Horgászati időpontok

Január ZÁRVA Július 06.00-20.30
Február 08.00-16.00 Augusztus 06.00-20.00
Március 07.00-17.30 Szeptember 06.00-19.00
Április 06.00-19.30 Október 07.00-17.00
Május 06.00-20.30 November 07.00-16.00
Június 06.00-20.30 December 08.00-15.00

Felnőtt és ifjúsági napijegy ára: 4. 000 Ft

24 órás felnőtt és ifjúségi napijegy ára: 5.500 Ft

Éjszakai kiegészítő jegy ára (felnőtt és ifjúsági napijegy mellé, napkeltéig szól): 2.000 Ft

Gyermek napijegy: 1 000 Ft, gyermek sportjegy: díjmentes (hal elvitelére nem jogosít.)

FIGYELEM! A 30 CM FELETTI HALAKAT A HALŐRTANYÁHOZ ÉLVE KELL SZÁLLÍTANI, AZOK LEÖLÉSE CSAK A HALŐR ÁLTAL TÖRTÉNŐ SZERMREVÉTELEZÉS UTÁN ENGEDÉLYEZETT!

Éjszakai horgászatra április 01-től októbert 31-ig van lehetőség. 24 órás jegyet a táblázatban feltüntetett időpontig lehet váltani.

A napijegyes a halvédelmi megbízott által meghatározott helyen horgászhat.

Napijeggyel és 24 órás napijeggyel 2 db nemes hal (2 békés vagy 1 békés + 1 ragadozó), valamint 5 kg egyéb hal vihető el.

Gyermek napijeggyel 3 kg egyéb hal vihető el. Lehetőség van díjmentesen gyermek sportjegy váltására is, mellyel hal nem vihető el.

A Lőrintei víztározó nagy taván felnőtt horgász jelen horgászrend alapján 2 bottal, botonként 2 horoggal horgászhat. Ifjúsági kedvezményezett horgász 1 bottal, azon 1 horoggal horgászhat, de a fogási mennyiség és a napijegy ára megegyezik a felnőtt napijegyesével. 24 órás jeggyel is a napijegyes horgászok számára megállapított halmennyiség vihető el.

Gyermekhorgász a gyermek napijegy vagy sportjegy megváltását követően egy úszós vagy fenekező készséggel, azon egy horoggal kizárólag békés halra, állami horgászvizsgával rendelkező felnőtt felügyelete mellett horgászhat.

Felnőtt horgász esetében a 2, ifjúsági kedvezményezett horgász esetében az 1 horgászkészség mellett csalihal fogására csalihalfogó háló (1m x 1m) használható, de harmadik horgászkészség vagy csalihalfogó varsa nem.

Horgásztavainkon a balinólom használata, a pilkerrel való horgászat, valamint „gereblyézés” céljára készült szerelék használata TILOS!

Ragadozó halra – harcsa kivételével – csalihallal kizárólag 1 ágú horoggal lehet horgászni!

Parti horgászat esetén a szerelék behajítása csak a tó tengelyvonalára merőlegesen (a gátakkal párhuzamosan) történhet, kivéve a két öblöt.

Horgászat megkezdése előtt, a meder feltérképezése, radarozása, illetve a bóják kihelyezése (horgászállásonként maximum 1 db merev szárú dőlő bója) engedélyezett a halőrrel történt egyeztetésnek megfelelően, melyet a horgászat végén el kell távolítani a vízből.

A KIFOGOTT HALAT BÁRMILYEN JELZÉSSEL ELLÁTNI, MEGJELÖLNI, MEGCSONKÍTANI SZIGORÚAN TILOS!

A fogott halat másnak átadni és az engedélyezett darabszám után kifogott halakat továbbadni, cserélgetni TILOS, azokat kíméletesen vissza kell engedni a vízbe!

MÉRLEG ÉS A KIZÁRÓLAG KERESKEDELMI FORGALOMBAN KAPHATÓ PONTYMATRAC ÁLTALÁNOS HASZNÁLATA KÖTELEZŐ !!!

A napijegyre a kifogott és elvinni kívánt nemes hal súlyát (kg), fogás időpontját (hónap, nap, óra, perc), valamint a fogás helyét (kis tó, nagy tó) haladéktalanul – mielőtt a fogási készséget újra csaliznánk, vagy bevetnénk -, közvetlenül a fogás után tintával, golyóstollal kell beírni! A napijegyen javítani TILOS! Az egyéb halak összsúlyát a horgászhely elhagyása előtt kell a fogási jegyre ráírni.

A kifogott halakat mérlegre akasztható mérőeszköz (pl. merítőháló, haltartó vagy halmérő szák, vödör) segítségével kell mérlegelni. A mérleg kampóját közvetlenül a halra (pl. szájába, kopoltyújába) akasztani szigorúan tilos!

A kifogott, el nem vihető hallal kíméletesen kell bánni, minden sérülését el kell kerülni. Felkantározni és szákban tartani TILOS!

A méretkorlátozás eső halakat a mérlegelés és fotózás után haladéktalanul vissza kell engedni a vízbe. Fényképezésekor a halat csak a kereskedelmi forgalomban kapható pontymatrac felett, 50 cm-nél nem magasabbra emelve szabad tartani.

A fogott halat más szákjában tartani, vagy a horgászhelytől 3 m-nél messzebb kikötni TILOS!

Teríték készítése TILOS, erre a vezetőség megfelelő felügyelet biztosítása mellett adhat egyedi engedélyt!

A gátakon, illetve a kis tó gátjától a nagy tó befolyóig a horgászat tilos!

A temetőöböl hátsó, kijelölt része „kíméleti terület”, horgászni ott szigorúan tilos!

Etetni csónakból, illetve partról (helybenntartó etetés) naponta maximum 1 vödör – vagy maximum 10 kg – etetőanyaggal, (áztatott, főzött szemes takarmány, stb.) lehet. Száraz szemes takarmánnyal etetni TILOS!


Méretkorlátozások

–  ponty: 30 cm

–  amur: 40 cm

–  süllő: 35 cm

–  csuka: 45 cm

–  balin: 40 cm

–  harcsa: 100 cmTilalmi idők, fajkorlátozások

Ragadozó halak horgászata az ívási időszakra való tekintettel február 01. – április 30. közötti időszakban (csalihallal, halszelettel, valamint pergetve) TILOS! Ez alól kivételt képez a harcsa horgászata minimum 20 cm-es csalihallal, illetve puhatestű csalival.

Amennyiben a tilalmi idő vége, illetve kezdete hétvégére esik, abban az esetben a tilalmi időszak péntek napnyugtáig tart, a tilalmi idő pedig hétfőn napkeltekor kezdődik.

Tavainkon pontyra fogási tilalom nincsen érvényben.

Tilos elvinni:

–  a koi pontyot, a tokhalat és a compót,

–  az 55 cm-nél nagyobb testhosszú, valamint a 6 kg testsúly feletti pontyot,

–  a 70 cm-nél nagyobb testhosszú amurt,

–  a 70 cm-nél nagyobb testhosszú csukát,

–  a 140 cm-nél nagyobb testhosszú harcsát,

–  valamint a 40 cm-nél nagyobb testhosszú keszeget.


Éjszakai horgászat

Éjszakai horgászat alkalmával a tavakat csak a horgásztanyát érintve, a padragi bekötő úton lehet megközelíteni, illetve elhagyni. Éjszaka a horgászhely kivilágítása kötelező! Éjszaka pergetni TILOS!

Horgászat során a helyváltoztatás TILOS!

Éjszaka csónak csak fárasztásra, szerelék kiszabadítására, illetve stupek bevitelére engedélyezett, abból horgászni TILOS! Az éjszakai fogási eredmény beleszámít a napijegyen meghatározott mennyiségbe.

Csalihalról a horgászat megkezdése előtt kell gondoskodni.

Éjszakai horgászat kezdete: a nappali horgászat befejezését követően, az éjszakai kiegészítő jegy, vagy a 24 órás jegy megváltását követően, az azon szereplő időponttól.

Éjszakai horgászat befejezése: a következő nappali horgászat kezdete előtt, az éjszakai kiegészítő jegyen vagy a 24 órás jegyen szereplő időpontig. Ennél korábbi távozási szándékot a halőrnek be kell jelenteni, és csak az utasításának megfelelően lehet a tó partját elhagyni.

A fenti időpontokban a kis tavon csak ragadozó halra történő horgászat engedélyezett.

21 óra után, hozzátartozó, illetve a horgászatban részt nem vevő személyek a tavakat nem közelíthetik meg.


Csónakhasználat

Saját csónakhasználat napijegyes horgász részére nem engedélyezett!

Csónakkölcsönzésre mindkért tavon korlátozott számban van lehetőség.

Csónakot kiadni, csak 16 éven felüli horgásznak lehet. Csónak igénybevételének feltétele: alkoholmentes állapot, mentőmellény használat. Alkohol fogyasztás a csónak használata közben is tilos! 14 éven aluli gyerek csak mentőmellénnyel tartózkodhat a csónakban!

A csónak használata a horgász saját felelősségére történik, melyet írásban is meg kell erősíteni minden használónak.

Kedvezőtlen időjárás (viharos szél) esetén a csónakkiadást a halőr megtagadhatja.

Viharjelzés: A kolomp megszólalásától, valamint a viharjelző zászló felhúzásától annak leengedéséig és a döntés visszavonását jelző kolompig vízre szállni tilos!

Alkohol fogyasztás a csónak használata közben is tilos! Csónakot igénybe venni napkelte után, a csónakjegy megváltását követően lehet.

Csónak engedély nélküli használata fegyelmi vétségnek minősül.

Egy csónakban max. 2 fő tartózkodhat egy időben. Csónakból történő horgászat, illetve etetés közben a partra kievezni TILOS! A kölcsönzött csónakot tiszta állapotban kell visszahozni, legkésőbb délután 13:00 óráig, vagy este, napnyugta előtt 20 perccel. A horgász a csónakban okozott kárt köteles megtéríteni!

Halradar és elektromos csónakmotor a tavon használható. A csónakból történő horgászat a horgász felelősségére történik.

Szereléket etetőhajóval és csónakkal behordani TILOS, az kizárólag sporthorgászat céljából engedélyezett!


Rendtartás

A tóparton szemetelni, illetve hangoskodni és a környezetet bármi módon károsítani vagy szennyezni SZIGORÚAN TILOS, és fegyelmi vétségnek minősül! A tavak körül szemétgyűjtő nincs, annak kihelyezése TILOS, valamennyi horgász köteles a szemetét összegyűjteni és hazavinni.

Szemetes helyen a horgászatot megkezdeni tilos, ellenőrzés esetén az ott lévő szemét a horgász által eldobottnak minősül.

A vízszennyezést, halpusztulást a horgász haladéktalanul köteles jelenteni a halvédelmi megbízottnak vagy a tógazdának. A tóban fürödni TILOS!

Kutyát fürdetni, valamint a vízparton oly módon tartani, hogy az más horgászt zavarjon, TILOS!

Autó mosása a tó körül nem engedélyezett.

A horgász a bevetett készséget nem hagyhatja őrizetlenül, amennyiben a horgászhelyét elhagyja, készségét köteles a vízből kivenni, azok őrzésével mást megbízni nem szabad.

A horgász joga és kötelessége a szabályok és a horgászrend betartása, annak megsértőjét figyelmeztetni, az észlelt szabálytalanságokat, továbbá a part szennyezését és rongálását hivatalos személynek, illetve szervnek (halvédelmi megbízottnak, horgászegyesület vezetőségének stb.) bejelenteni.

Horgászállások

Tavainkon a kiadott horgászhelyek jelölt helynek minősülnek. A jelölt helyeken létesített horgászállásokon a tulajdonos, illetve az a személy, akinek a neve szerepel a névtáblán, elsőbbséget élvez, megérkezésükkor, kérésükre, a helyet át kell adni.

A vendéghorgászok részére fenntartott, számozott horgászhelyeken a vendéghorgász rendelkezik elsőbbséggel, az érkezési sorrend figyelembevételével.


Sátorozás, tűzrakás

Egész napos (minimum 24 órás) horgászat alkalmával, a horgászat idejére szélfogó ernyő, illetve sátor állítható.

A tó körül tüzet gyújtani csak a MAL Zrt. és a vezetőség által engedélyezett, kijelölt tűzrakó helyeken, az országos tűzgyújtási tilalom figyelembe vételével lehetséges.


Ellenőrzés

A tavakhoz vezető, és a tavak körüli utakon a járművek maximum 30 Km/h-s sebességgel közlekedhetnek. Tavaink környezetének védelméért, valamint az általános, illetve a helyi horgászrend betartásáért és betartatásáért az egyesület által foglalkoztatott halvédelmi megbízottak, a társadalmi halvédelmi megbízottak, gondoskodnak az egyesület vezetőségi tagjaival együtt. A megbízottak ellenőrzési tevékenységének területi határa a tavakhoz bevezető utak főutakkal érintkező végéig terjed.

Az ellenőrzés alá vont horgász köteles a horgászengedélyét, a napi fogást, valamint a halvédelmi megbízott kérésére a gépjárművét is megmutatni. Az ellenőrzés történhet horgászás közben, vagy a horgászás utáni távozás során, a területi határ figyelembevételével. A halvédelmi megbízottak utasításait minden horgász köteles betartani. A horgászatra jogosult

horgászás közben köteles magánál tartani személyi igazolványát, horgászigazolványát, állami horgászjegyét, valamint a megváltott napijegyet, amelyet az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására ellenőrzésre át kell adnia, és lehetővé kell tenni a horgászeszközök és a zsákmány megvizsgálását.


Horgászetikai szabályok

A horgász etikai szabályai azok az emberi magatartásbeli normák, amelyeket a kulturált ember megad másoknak és elvár másoktól. A horgászok vízparti magatartása alapján ítélik meg az egész horgásztársadalmat, ezért a kulturált emberhez méltó magatartás érdekében horgászat előtt és közben célszerű tartózkodni a szeszes italok mértéktelen fogyasztásától, ami egyébként súlyos baleset okozója is lehet a vízparton vagy a csónakban.

A vízparton rádió vagy magnetofon csak fülhallgatóval, vagy hangerejét minimálisra állítva használható, hogy az mások pihenését ne zavarja.

TILOS a kiabálás, hangoskodás és másokat megbotránkoztató trágár beszéd! 

A hangjelzős kapásjelző erejét úgy kel beállítani, hogy az a másik horgászt ne zavarja.

Erősen látogatott horgászhelyeken a később érkezők úgy helyezkedjenek el, hogy az ott lévőket a horgászatban ne zavarják.

Ismert etetett hely elfoglalása nem etikus.

A horgász a halállomány védelme érdekében végzett ellenőrzéseket ne tekintse zaklatásnak, segítse az ellenőrzést végző felelősségteljes munkáját, amit a becsületes horgászok érdekében tesz.

Szemetelni szigorúan TILOS! A horgász tekintse kötelezettségének a környezet védelmét, annak megóvását!

Fegyelmi vétség elkövetése esetén a vendéghorgász napijegyét a halvédelmi megbízott bevonhatja. Az év hátralévő részében a vétkes vendéghorgász napijegyet már nem kaphat!


Szállás lehetőség

Április 1-től október 31-ig előzetes egyeztetés alapján. További információ a honlapon: www.lorinte.hu, illetve a halőrnél.
A Horgásztanya 4 db 2008-ban felújított vendégszobával (2 db 2 ágyas, 2 db 3 ágyas), 1 db 25-30 főt befogadó központi helységgel, 1 db jól felszerelt konyhával, valamint 2016-ban felújított hideg-melegvizes tusolóval, továbbá illemhelyiséggel rendelkezik. A zárt udvar közvetlen vízparti, valamint saját stéggel rendelkezik.

HALŐR: +36/20/551-3616

Vezetőség

Verseny és eseménynaptár
július 2019
hkscpsv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
« jún   aug »
Nálunk fogták
Google találati lista

A Google találati listája szerint, az oldalunkra érkezők legtöbben ezt keresték: horgásztó, bojlizás, bojlis tó, bojlis verseny, lőrintei horgásztó, lőrintei tó, Lőrintei-víztározó, Lőrintei-tavi Horgászegyesület,  versenyhorgászat, pontyhorgászat, bojlis ponythorgászat

A belső keresési lista szerint a legtöbbet keresett kifejezések: bojlizás, csónakhasználat, horgászhely foglalás, bojlis versenyek, Lőrinte tavi horgászversenyek

 

Legújabb hírek, aktualitások
 • 46 órás házi verseny választható helyei

  46 órás házi verseny választható helyei

  Tisztelt Horgásztársak! Alább megtekinthetők az idei 46 órás házi horgászverseny kijelölt helyei. Arra kérünk mindenkit, hogy készítsenek maguknak egy listát …
 • Ponty telepítés – kis és nagy tó

  Ponty telepítés – kis és nagy tó

  Tisztelt Horgásztársak! 2019. április 24-én a nagy tóba 1040 kg, a kis tóba pedig 500 kg 3 nyaras ponty került …
 • Áprilisi irodai ügyintézési időpontok változása

  Áprilisi irodai ügyintézési időpontok változása

  Tisztelt Horgásztársak! Halaszthatatlan teendők miatt a 2019. áprilisi irodai ügyintézési időpontok az alábbiak szerint módosulnak: 2019. április 10. (szerda), 08:00 …
 • Ponty telepítés – nagy tó

  Ponty telepítés – nagy tó

  Tisztelt Horgásztársak! 2019. április 04-én 1000 kg 3 nyaras ponty került telepítésre a nagy tóba.
 • Kis tó lezárás

  Kis tó lezárás

  Tisztelt Horgásztársak! A kis tavon megrendezésre kerülő bojlis horgászverseny miatt 2019. április 06. 16:00 órától április 11. 14:00 óráig horgászni …
Heti verseny és esemény ajánló
Elérhetőség

Lőrintei-tavi Horgászegyesület

8400 Ajka, Diófa u. 2/B.
Bankszámlaszám: OTP Bank, 11748038-20103088
Adószám: 18913103-1-19

IRODAI NYITVATARTÁS ÉS ÜGYINTÉZÉS

2019. JANUÁR 14-TŐL MÁRCIUS 31-IG

MINDEN HÉTEN HÉTFŐN ÉS SZERDÁN
08:00 – 15:30 ÓRÁIG

2019. ÁPRILIS 01-TŐL ÁPRILIS 30-IG

MINDEN HÉTFŐN
11:00 – 15:00 ÓRÁIG

Tudta Ön, hogy …

Az Ajka mellett található Lőrintei-víztározó a Közép-Dunántúl egyik kevésbé ismert, de nagy halakat rejtő, kellemes kikapcsolódást nyújtó, szép, gondozott környezetű horgásztava.

A víztározó 26 hektáros, egy kisebb felső, és egy nagyobb, mélyebb alsó tóból áll. Mindkét tavat évente többször intenzíven telepítjük. A tavak mélysége 2-5 méter közötti.

Vize rendkívül tiszta, utánpótlását a bányák által kiemelt karsztvíz biztosítja. A jó vízminőséget mutatja, hogy a változatos halfauna mellett sok kagyló és folyami rák él a tóban.

Tovább

Lőrintei tó a facebookon!
Adó 1 %

A Lőrintei-tavi Horgászegyesület (8400 Ajka, Diófa u. 2/B.) köszönetet mond valamennyi támogatójának, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át egyesületünk részére felajánlották. Kérjük továbbra is, támogassák horgászegyesületünket.

Adószámunk: 1-8913103-1-19
Lőrintei-tavi HE. Számlaszám: 11748038-20103088

Lőrintei-tavi Horgászegyesület | Motor: WP | Sablon: Netstilus | Kinézet: K@tilla | Tartalom: Lőrintei-tavi Horgászegyesület

Felhívjuk a figyelmet, hogy az oldal „cookie”-kat (sütiket) használ. Fontos azonban tudni, hogy ezek semmilyen adatot nem tárolnak illetve küldenek az oldal látogatóiról vagy böngészési szokásairól, csak is az oldal használatát segítik. Weboldalunk használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Ha mégsem szeretné akkor az internetböngésző beállításainak megváltoztatásával a sütik küldése letiltható!

Adatkezelési tájékoztató

2000 - 2019 © Lőrintei Horgásztó