Lőrintei-Tavi Horgászegyesület Horgászrendje Vendéghorgászok részére

2024. év

A Lőrintei-víztározón horgászók a horgászat megkezdése előtt kötelesek megismerni és a horgászat során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit, valamint az Országos Horgászrend és a helyi horgászrend szabályait.

A horgász a (területi) jegy megváltásával a horgászrendben foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja. A helyi horgászrend évközi változásáról, vagy egy elrendelt eseti tilalmakról a horgász az egyesület honlapján, valamint a bekötő utakon és a halőrháznál elhelyezett hirdetőtáblákon kifüggesztett értesítésekről tájékozódhat. A tóparton, vízen, horgászhelyen kizárólag saját felelősségre lehet tartózkodni és horgászni.

A Lőrintei-tavi HE a horgászvizeken és a hozzátartozó területeken bekövetkező balesetekért, megbetegedésekért, vagy az okozott anyagi károkért felelősséget nem vállal és nem fedezi az azzal kapcsolatban felmerülő költségeket.

A horgászat gyakorlásának alapvető feltételei közé tartozik az érvényes horgászokmányok megléte és azok a horgászhelyen történő mindenkori biztosítása.

A horgászokmányok közül a helyi horgászrend hatálya alá tartozó területi jegy vásárlásával a horgász polgárjogi szerződést is köt a jegy kiadójával, s ennek keretében hozzájárul adatai hatályos jogszabályoknak megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez.

Horgászati időpontok

Január ZÁRVA Július 06.00-20.30
Február ZÁRVA Augusztus 06.00-20.00
Március 07.00-17.30 Szeptember 06.00-19.00
Április 06.00-19.30 Október 07.00-17.30
Május 06.00-20.30 November 07.00-16.00
Június 06.00-20.30 December ZÁRVA

Felnőtt és ifjúsági napijegy ára: 7.000 Ft

24 órás felnőtt és ifjúsági napijegy ára: 8.500 Ft

Éjszakai kiegészítő jegy ára (felnőtt és ifjúsági napijegy mellé, napkeltéig szól): 3.000 Ft

Gyermek napijegy: 1 000 Ft, gyermek sportjegy: díjmentes (hal elvitelére nem jogosít.)

FIGYELEM! A 30 CM FELETTI HALAKAT A HALŐRTANYÁHOZ ÉLVE KELL SZÁLLÍTANI, AZOK LEÖLÉSE CSAK A HALŐR ÁLTAL TÖRTÉNŐ SZEMREVÉTELEZÉS UTÁN ENGEDÉLYEZETT!

Éjszakai horgászatra április 01-től októbert 31-ig van lehetőség. 24 órás jegyet a táblázatban feltüntetett időpontig lehet váltani.

A napijegyes a halvédelmi megbízott által meghatározott helyen horgászhat.

Napijeggyel és 24 órás napijeggyel 2 db nemes hal (2 békés vagy 1 békés + 1 ragadozó), valamint 5 kg egyéb hal vihető el.

Gyermek napijeggyel 3 kg egyéb hal vihető el.

A Lőrintei víztározó nagy taván felnőtt és ifjúsági horgász jelen horgászrend alapján 2 bottal, botonként 2 horoggal horgászhat békés halra (ragadozóra és bojlis módszerrel botonként 1-1 horoggal). 24 órás jeggyel is a napijegyes horgászok számára megállapított halmennyiség vihető el.

Gyermekhorgász a gyermek napijegy vagy sportjegy megváltását követően egy úszós készséggel, azon egy horoggal kizárólag békés halra, horgászvizsgával rendelkező felnőtt felügyelete mellett, kizárólag nappal horgászhat.

Felnőtt és ifjúsági horgász esetében a 2 horgászkészség mellett a horgász alkalmilag 1 db, maximum 1 m2 felületű csalihalfogó emelőhálót is használhat, kizárólag a számára a horgászathoz szükséges, 15 cm-nél nem nagyobb – fogható – csalihalak gyűjtésére.

Horgásztavainkon a balinólom használata, a pilkerrel való horgászat, valamint „gereblyézés” céljára készült szerelék használata TILOS!

Ragadozó halra – harcsa kivételével – csalihallal kizárólag 1 ágú horoggal lehet horgászni!

Ragadozó halra történő horgászat esetén az indokolatlan nyeletés tilos!

Fonott zsinór használata főzsinórként kizárólag pergetésre és harcsahorgászatra engedélyezett. Fonott zsinór dobóelőkének 10 méterig, valamint horogelőkének engedélyezett.

Harcsa horgászata esetén kötelező a minimum 1 méter x 2 méteres horogszabadító matrac (ponyva).

Parti horgászat esetén a szerelék behajítása csak a tó tengelyvonalára merőlegesen (a gátakkal párhuzamosan) történhet, kivéve a két öblöt.

Horgászat megkezdése előtt, a meder feltérképezése, radarozása, illetve a bóják kihelyezése (horgászállásonként maximum 1 db merev szárú dőlő bója) engedélyezett a halőrrel történt egyeztetésnek megfelelően.

Etetőhajó használata hal elvitelére jogosító napijeggyel sem etetésre, sem szerelék behordására nem engedélyezett!

A KIFOGOTT HALAT BÁRMILYEN JELZÉSSEL ELLÁTNI, MEGJELÖLNI, MEGCSONKÍTANI SZIGORÚAN TILOS!

A szabályosan kifogott és így megtartható halak cseréje, a vízparton, horgászhelyen belüli átadása és ajándékozása, valamint a kifogott hal értékesítése tilos. Cserén azt kell érteni, amikor a hal már szákba (ragadozó esetén szájbilincsre) került és azt a horgász a horgászhelyén a később kifogott halra kívánná átcserélni. Átadáson ingyenes halátadás értendő egy másik, szintén horgászati jogosultsággal rendelkező személy részére. Ajándékozáson egy horgászati jogosultsággal nem rendelkező személy részére történő átadás értendő. Értékesítésen a hal ellenérték fejében történő átadása értendő, az átvevő személyétől függetlenül.

MÉRLEG ÉS PONTYMATRAC HASZNÁLATA KÖTELEZŐ !!!

A napijegyre a kifogott és elvinni kívánt nemes hal súlyát (kg), fogás időpontját (hónap, nap, óra, perc), valamint a fogás helyét (kis tó, nagy tó) haladéktalanul – mielőtt a fogási készséget újra csaliznánk, vagy bevetnénk -, közvetlenül a fogás után tintával, golyóstollal kell beírni! A napijegyen javítani TILOS! Az egyéb halak összsúlyát a horgászhely elhagyása előtt kell a fogási jegyre ráírni.

A kifogott, el nem vihető hallal kíméletesen kell bánni, minden sérülését el kell kerülni. Felkantározni és szákban tartani TILOS!

Az méretkorlátozás eső halakat a mérlegelés és fotózás után haladéktalanul vissza kell engedni a vízbe. Fényképezésekor a halat csak pontymatrac felett, 50 cm-nél nem magasabbra emelve szabad tartani.

Drótszák használata TILOS!

A fogott halat más szákjában tartani, vagy a horgászhelytől 3 m-nél messzebb kikötni TILOS!

Teríték készítése TILOS, erre a vezetőség megfelelő felügyelet biztosítása mellett adhat egyedi engedélyt!

A gátakon, illetve a kis tó gátjától a nagy tó befolyóig a horgászat tilos!

A temetőöböl hátsó, kijelölt része „kíméleti terület”, horgászni ott szigorúan tilos!

Etetni csónakból, illetve partról (helybenntartó etetés) naponta maximum 1 vödör – vagy maximum 10 kg – etetőanyaggal, (áztatott, főzött szemes takarmány, stb.) lehet. Száraz szemes takarmánnyal etetni TILOS!


Méretkorlátozások

Tilos elvinni:

  • a koi pontyot, a compót és tokhalat
  • 30 cm-nél kisebb és 50 cm-nél nagyobb testhosszú, valamint 5 kg testsúly feletti pontyot
  • 40 cm-nél kisebb és 70 cm-nél nagyobb testhossz amurt
  • 45 cm-nél kisebb és 70 cm-nél nagyobb testhosszú csukát
  • 35 cm-nél kisebb és 60 cm-nél nagyobb testhosszú süllőt
  • 60 cm-nél kisebb és 100 cm-nél nagyobb testhosszú harcsát
  • 40 cm-nél kisebb testhosszú balint
  • 15 cm-nél kisebb testhosszú sügért
  • a 40 cm-nél nagyobb testhosszú keszeget

Tilalmi idők, fajkorlátozások

Ragadozó halak horgászata az ívási időszakra való tekintettel február 01. – április 30. közötti időszakban (csalihallal, halszelettel, valamint pergetve) TILOS! Ez alól kivételt képez a harcsa horgászata minimum 20 cm-es csalihallal, illetve puhatestű csalival.

Amennyiben a tilalmi idő vége, illetve kezdete hétvégére esik, abban az esetben a tilalmi időszak péntek napnyugtáig tart, a tilalmi idő pedig hétfőn napkeltekor kezdődik.

Tavainkon pontyra fogási tilalom nincsen érvényben.


Éjszakai horgászat

Éjszakai horgászat alkalmával a tavakat csak a horgásztanyát érintve, a padragi bekötő úton lehet megközelíteni, illetve elhagyni. Éjszaka a horgászhely kivilágítása kötelező! Éjszaka pergetni TILOS!

Horgászat során a helyváltoztatás TILOS!

Éjszaka csónak csak fárasztásra, szerelék kiszabadítására, illetve stupek bevitelére engedélyezett, abból horgászni TILOS! Az éjszakai fogási eredmény beleszámít a napijegyen meghatározott mennyiségbe.

Csalihalról a horgászat megkezdése előtt kell gondoskodni.

Éjszakai horgászat kezdete: a nappali horgászat befejezését követően, az éjszakai kiegészítő jegy, vagy a 24 órás jegy megváltását követően, az azon szereplő időponttól.

Éjszakai horgászat befejezése: a következő nappali horgászat kezdete előtt, az éjszakai kiegészítő jegyen vagy a 24 órás jegyen szereplő időpontig. Ennél korábbi távozási szándékot a halőrnek be kell jelenteni, és csak az utasításának megfelelően lehet a tó partját elhagyni.

21 óra után, hozzátartozó, illetve a horgászatban részt nem vevő személyek a tavakat nem közelíthetik meg. 


Csónakhasználat

Saját csónakhasználat napijegyes horgász részére nem engedélyezett!

Csónakkölcsönzésre korlátozott számban van lehetőség.

Csónakot kiadni, csak 16 éven felüli horgásznak lehet.

Csónak igénybevételének feltétele: alkoholmentes állapot, úszási készség vagy mentőmellényt használat.

Alkohol fogyasztás a csónak használata közben is tilos! 14 éven aluli gyerek csak mentőmellénnyel tartózkodhat a csónakban! Csónakot igénybe venni napkelte után, reggel 06:00 órától, a csónakjegy megváltását követően lehet.

Csónak engedély nélküli használata fegyelmi vétségnek minősül.

Egy csónakból max. 2 fő horgászhat, illetve etethet. Csónakból való horgászat, illetve etetés közben a partra kievezni TILOS! A kölcsönzött csónakot tiszta állapotban kell visszahozni. A horgász a csónakban okozott kárt köteles megtéríteni!

Halradar, etetőhajó (csak etetésre), elektromos csónakmotor a tavon használható. A csónakból történő horgászat a horgász felelősségére történik. Kedvezőtlen időjárás (viharos szél) esetén a csónakkiadást a halőr megtagadhatja.


Rendtartás

A tóparton, illetve a horgászat során a természet védelmének szabályai értelmében a horgászati tevékenységen túl tilos a helyi élővilág állapotának, minőségének bármilyen megváltoztatása, zavarása, a víz szennyezése és a szemetelés bármilyen változata. A természeti és az épített környezet megóvása, a tisztaság fenntartása a használók kötelessége, kártérítési felelősség vállalása mellett.

Mások zavarása, a túlzott zajkeltés minden formája tilos. Nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság vagy bódult állapot esetén a hivatásos halőr által a horgászat folytatása megtiltható, a terület azonnali elhagyására való felszólítás mellett.

A tavak körül szemétgyűjtő nincs, annak kihelyezése TILOS, valamennyi horgász köteles a szemetét összegyűjteni és hazavinni.

Szemetes helyen a horgászatot megkezdeni tilos, ellenőrzés esetén az ott lévő szemét a horgász által eldobottnak minősül.

A kiépített partvédő kövezés, védmű nem bontható meg, a kövek ideiglenesen sem hordhatók el.

Az elvihető hal horgászhelyen történő konyhai előkészítése, feldolgozása csak erősen indokolt esetben, a halőr előzetes engedélyével lehetséges.

A vízparton – kifejezett halgazdálkodási hasznosítói, üzemeltetői engedély hiányában – csak fém és műanyag bottartó használható.

A vízszennyezést, halpusztulást a horgász haladéktalanul köteles jelenteni a halvédelmi megbízottnak vagy a tógazdának. A tóban fürödni TILOS!

Kutyát fürdetni, valamint a vízparton oly módon tartani, hogy az más horgászt zavarjon, TILOS!

Autó mosása a tó körül nem engedélyezett.

A horgász a bevetett készséget nem hagyhatja őrizetlenül, amennyiben a horgászhelyét elhagyja, készségét köteles a vízből kivenni, azok őrzésével mást megbízni nem szabad. Őrzöttnek, illetve felügyeltnek minősül a horgászkészség, ha a horgász vizuális kapásjelző esetén haladéktalanul, hangjelzéses kapásjelző esetében az észleléstől számított legrövidebb időn belül bevághat, illetve megkezdheti a hal fárasztását.

A horgász joga és kötelessége a szabályok és a horgászrend betartása, annak megsértőjét figyelmeztetni, az észlelt szabálytalanságokat, továbbá a part szennyezését és rongálását hivatalos személynek, illetve szervnek (halvédelmi megbízottnak, horgászegyesület vezetőségének stb.) bejelenteni.

Horgászállások

Tavainkon a kiadott horgászhelyek jelölt helynek minősülnek. A jelölt helyeken létesített horgászállásokon a tulajdonos, illetve az a személy, akinek a neve szerepel a névtáblán, elsőbbséget élvez, megérkezésükkor, kérésükre, a helyet át kell adni.

A vendéghorgászok részére fenntartott, számozott horgászhelyeken a vendéghorgász rendelkezik elsőbbséggel, az érkezési sorrend figyelembevételével.


Sátorozás, tűzrakás

Egész napos (minimum 24 órás) horgászat alkalmával, a horgászat idejére szélfogó ernyő, illetve sátor állítható.

A tó körül tüzet gyújtani csak a MAL Zrt. és a vezetőség által engedélyezett, kijelölt tűzrakó helyeken, az országos tűzgyújtási tilalom figyelembe vételével lehetséges.


Ellenőrzés

A tavakhoz vezető, és a tavak körüli utakon a járművek maximum 30 Km/h-s sebességgel közlekedhetnek. Tavaink környezetének védelméért, valamint az általános, illetve a helyi horgászrend betartásáért és betartatásáért az egyesület által foglalkoztatott halvédelmi megbízottak, a társadalmi halvédelmi megbízottak, gondoskodnak az egyesület vezetőségi tagjaival együtt. A megbízottak ellenőrzési tevékenységének területi határa a tavakhoz bevezető utak főutakkal érintkező végéig terjed.

Az ellenőrzés alá vont horgász köteles a horgászengedélyét, a napi fogást, valamint a halvédelmi megbízott kérésére a gépjárművét is megmutatni. Az ellenőrzés történhet horgászás közben, vagy a horgászás utáni távozás során, a területi határ figyelembevételével. A halvédelmi megbízottak utasításait minden horgász köteles betartani. A horgászatra jogosult

horgászás közben köteles magánál tartani személyi igazolványát, horgászigazolványát, állami horgászjegyét, valamint a megváltott napijegyet, amelyet az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására ellenőrzésre át kell adnia, és lehetővé kell tenni a horgászeszközök és a zsákmány megvizsgálását.


Horgászetikai szabályok

A horgász etikai szabályai azok az emberi magatartásbeli normák, amelyeket a kulturált ember megad másoknak és elvár másoktól. A horgászok vízparti magatartása alapján ítélik meg az egész horgásztársadalmat, ezért a kulturált emberhez méltó magatartás érdekében horgászat előtt és közben célszerű tartózkodni a szeszes italok mértéktelen fogyasztásától, ami egyébként súlyos baleset okozója is lehet a vízparton vagy a csónakban.

A vízparton rádió vagy magnetofon csak fülhallgatóval, vagy hangerejét minimálisra állítva használható, hogy az mások pihenését ne zavarja.

A hangjelzős kapásjelző erejét úgy kel beállítani, hogy az a másik horgászt ne zavarja. 

Erősen látogatott horgászhelyeken a később érkezők úgy helyezkedjenek el, hogy az ott lévőket a horgászatban ne zavarják.

Ismert etetett hely elfoglalása nem etikus.

A horgász a halállomány védelme érdekében végzett ellenőrzéseket ne tekintse zaklatásnak, segítse az ellenőrzést végző felelősségteljes munkáját, amit a becsületes horgászok érdekében tesz.

Szemetelni szigorúan TILOS! A horgász tekintse kötelezettségének a környezet védelmét, annak megóvását!

A fent nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet- és természetvédelemre, valamint a rendészeti tevékenységre vonatkozó jogszabályok és MOHOSZ szabályozások, továbbá az egyesületi fegyelmi szabályzatok előírásai és rendelkezései az irányadók. Fegyelmi vétség elkövetése esetén a vendéghorgász napijegyét a halvédelmi megbízott bevonhatja. Az év hátralévő részében a vétkes vendéghorgász napijegyet már nem kaphat!

HALŐR: +36/20/551-3616


Vezetőség

Legújabb hírek, aktualitások
Heti verseny és esemény ajánló
Elérhetőség

Lőrintei-tavi Horgászegyesület

8400 Ajka, 01239/2 hrsz.
Bankszámlaszám: OTP Bank, 11748038-20103088
Adószám: 18913103-1-19

IRODAI NYITVATARTÁS ÉS ÜGYINTÉZÉS

2022. JANUÁR 10-TŐL MÁRCIUS 31-IG

MINDEN HÉTEN HÉTFŐN ÉS SZERDÁN
08:00 – 15:30 ÓRÁIG

2022. ÁPRILIS 01-TŐL ÁPRILIS 30-IG

MINDEN HÉTFŐN
11:00 – 15:00 ÓRÁIG

Tudta Ön, hogy …

Az Ajka mellett található Lőrintei-víztározó a Közép-Dunántúl egyik kevésbé ismert, de nagy halakat rejtő, kellemes kikapcsolódást nyújtó, szép, gondozott környezetű horgásztava.

A víztározó 26 hektáros, egy kisebb felső, és egy nagyobb, mélyebb alsó tóból áll. Mindkét tavat évente többször intenzíven telepítjük. A tavak mélysége 2-5 méter közötti.

Vize rendkívül tiszta, utánpótlását a bányák által kiemelt karsztvíz biztosítja. A jó vízminőséget mutatja, hogy a változatos halfauna mellett sok kagyló és folyami rák él a tóban.

Tovább

Lőrintei tó a facebookon!
Adó 1 %

A Lőrintei-tavi Horgászegyesület (8400 Ajka, Diófa u. 2/B.) köszönetet mond valamennyi támogatójának, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át egyesületünk részére felajánlották. Kérjük továbbra is, támogassák horgászegyesületünket.

Adószámunk: 1-8913103-1-19
Lőrintei-tavi HE. Számlaszám: 11748038-20103088

Lőrintei-tavi Horgászegyesület | Motor: WP | Sablon: Netstilus | Kinézet: K@tilla | Tartalom: Lőrintei-tavi Horgászegyesület

Felhívjuk a figyelmet, hogy az oldal „cookie”-kat (sütiket) használ. Fontos azonban tudni, hogy ezek semmilyen adatot nem tárolnak illetve küldenek az oldal látogatóiról vagy böngészési szokásairól, csak is az oldal használatát segítik. Weboldalunk használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Ha mégsem szeretné akkor az internetböngésző beállításainak megváltoztatásával a sütik küldése letiltható!

Adatkezelési tájékoztató

2000 - 2024 © Lőrintei Horgásztó